Phát triển và Đổi mới Du lịch MICE ở Trung Quốc trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

Phát triển và Đổi mới Du lịch MICE ở Trung Quốc trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai và Con đường. Tour hội nghị khách hàng MICE là một phần nổi bật trong nghiên cứu về du lịch ở Trung Quốc. Việc thực hiện Sáng kiến Vành đai và Con đường đã chỉ ra một hướng đi mới cho sự hợp nhất và nâng cấp ngành công nghiệp hội nghị & triển lãm và du lịch ở Trung Quốc, khiến du lịch MICE được kỳ vọng sẽ vươn ra toàn cầu, hội nhập vào hệ thống cân nhắc chiến lược tổng thể của Trung Quốc và mở ra cơ hội đi quốc tế. Trong bài báo này, một định nghĩa ngắn gọn về Tour hội nghị khách hàng MICE được đưa ra, và giá trị, thách thức và con đường đổi mới cho du lịch MICE trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai và Con đường được phân tích một cách có hệ thống.

Phát triển và Đổi mới Du lịch MICE ở Trung Quốc
Phát triển và Đổi mới Du lịch MICE ở Trung Quốc

Phát triển và Đổi mới Du lịch MICE ở Trung Quốc trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

Định nghĩa du lịch MICE

Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của Tour hội nghị khách hàng MICE tại các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc, Trung Quốc đã chứng kiến những động lực mới cho du lịch trong quá trình chuyển đổi và những cách thức mới để phát triển du lịch bền vững. Bất chấp sự phát triển nhanh chóng của du lịch MICE ở Trung Quốc, nghiên cứu lý thuyết về du lịch MICE vẫn bị tụt lại phía sau và khái niệm của nó đã gây ra tranh cãi.

Giá trị của việc phát triển du lịch MICE trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai
Giá trị của việc phát triển du lịch MICE trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

Vì vậy, thông qua việc tham khảo một cách toàn diện các tài liệu và xem xét các đặc điểm của hội nghị, triển lãm và du lịch, tác giả định nghĩa Tour hội nghị khách hàng MICE như sau: các hoạt động mang đặc điểm giao tiếp kinh doanh, trao đổi thông tin và triển lãm, bao gồm hội nghị, triển lãm, du lịch khuyến khích, triển lãm, hội chợ thương mại , cũng như các lễ hội lớn, sự kiện đặc biệt được tổ chức vào thời gian, địa điểm cụ thể là yếu tố kích hoạt để thu hút các đơn vị trưng bày, người tham dự và công chúng đến tham quan điểm đến. Là hình thức du lịch mới xuất phát từ sự kết hợp giữa du lịch với hội nghị & triển lãm.

2. Giá trị của việc phát triển du lịch MICE trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

2.1. Xây dựng nền tảng truyền thông để thúc đẩy thực hiện chiến lược

Với việc chính thức triển khai Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc bắt đầu rời khỏi thị trường địa phương và cố gắng tham gia các triển lãm và hoạt động MICE. Thông qua hợp tác với các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường trong các dự án công nghiệp, họ đã mở ra thị trường mới và khiến thị trường quốc tế hiểu đầy đủ về các doanh nghiệp Trung Quốc. Với các nền tảng trao đổi được xây dựng giữa các khu vực, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được tăng cường, gắn kết các doanh nghiệp vào việc thực hiện Sáng kiến.

Các hoạt động MICE như triển lãm, trao đổi hội nghị, lễ hội và các sự kiện đặc biệt, v.v. đã trở thành một nền tảng giao lưu văn hóa cũng như một kênh tốt để các quốc gia và khu vực dọc theo Vành đai và Con đường giới thiệu văn hóa của mình và mở rộng ảnh hưởng, qua đó từng bước tạo môi trường phát triển đa dạng văn hóa. Ở cấp quốc gia, các hội nghị, triển lãm và các chuyến công tác giữa các chính phủ đã xây dựng một nền tảng đối thoại giữa các chính phủ, thúc đẩy trao đổi kinh tế và thương mại cũng như giao lưu văn hóa giữa các khu vực khác nhau ở Trung Quốc, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng như “ một cộng đồng cùng chia sẻ lợi ích”. Có thể kết luận rằng sáng kiến Vành đai và Con đường đã mang lại cơ hội phát triển và nâng cấp du lịch MICE ở Trung Quốc, đồng thời sự kết hợp giữa hội nghị & triển lãm và du lịch đã thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại trong khu vực. Sáng kiến.

2.2. Thúc đẩy dòng tài nguyên trong các khu vực để giảm bớt tình trạng thiếu tài nguyên trong nước

Tài nguyên Tour hội nghị khách hàng MICE liên quan đến một chuỗi công nghiệp tương đối dài, có tác động tích cực và ảnh hưởng bức xạ đáng kể đối với các chi nhánh cũng như các công ty thượng nguồn và hạ nguồn. Một chuỗi công nghiệp như vậy có thể làm cho chiến lược quốc gia tạo ra giá trị lan tỏa nổi bật, gia tăng lợi ích chung của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, nâng cao mong muốn và nền tảng hợp tác lâu dài và ổn định, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các quốc gia trong chính sách vĩ mô , trao đổi thương mại và các lĩnh vực khác.

Sự kết hợp giữa ngành hội nghị & triển lãm và du lịch sẽ xây dựng cầu nối giữa Trung Quốc và các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường để kết nối và học hỏi lẫn nhau của các nền văn minh khác nhau. Trong khi đó, do các quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng bởi Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường nói chung có nguồn tài nguyên dồi dào, nên sự hợp nhất như vậy có thể đảm bảo hơn nữa cho sự tiến bộ ổn định và thực hiện chiến lược sau đó, đồng thời góp phần kết nối các tuyến thương mại với các nước Á-Âu thông qua các dự án Tour hội nghị khách hàng MICE. Toàn bộ nền kinh tế trong nước sẽ được hội nhập hơn nữa với nền kinh tế thế giới, do đó thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của thị trường Trung Quốc và thị trường nước ngoài.

2.3. Kết hợp lợi thế của các ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Do ngành hội nghị triển lãm và du lịch có sự kết nối, xâm nhập, hội nhập và hợp tác với nhau nên các nguồn lực lợi thế của hai ngành có thể được liên kết với nhau để tạo ra sự kết nối trực tiếp trên cơ sở hợp đồng, từ đó phát triển chuỗi ngành liên kết trong ngành du lịch. và hình thành mối quan hệ liên minh để cùng phát triển. Điều này có thể đạt được những lợi thế bổ sung, tiết kiệm chi phí không cần thiết, giảm chi phí sản xuất, cùng tạo ra một hình ảnh tổng thể về Tour hội nghị khách hàng MICE và thúc đẩy sự phát triển có lợi của ngành, từ đó mở rộng ảnh hưởng và phạm vi tiếp cận thị trường bên ngoài.

Ngành hội nghị & triển lãm cần tận dụng định vị tài nguyên và khả năng phục vụ của du lịch, đồng thời lựa chọn hợp lý một số đối tác kinh tế từ du lịch, để cải thiện mô hình và dịch vụ định vị của chính mình. Bên cạnh đó, ngành hội nghị & triển lãm nên kết hợp đầy đủ lợi thế của chính mình với lợi thế tài nguyên của du lịch và thúc đẩy sự phát triển của du lịch với sự phát triển thị trường của chính mình, để tạo ra một thương hiệu tích hợp hơn nữa, hình thành những lợi thế tích cực của riêng mình và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành.

3. Những thách thức mà du lịch MICE ở Trung Quốc phải đối mặt trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

3.1. Thiếu tài năng đa năng về “Ngôn ngữ + Triển lãm”

Tổ chức triển lãm đòi hỏi những tài năng chuyên nghiệp có khả năng tổ chức triển lãm tốt. Khi giao dịch với những người tham gia từ các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, chỉ khi thông thạo ngôn ngữ của các quốc gia này, đặc biệt là phiên dịch triển lãm, nhân viên triển lãm mới có thể thúc đẩy giao tiếp một cách hiệu quả. Để tổ chức các cuộc triển lãm liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường, một thành phố cần dành nhiều tài năng về ngoại ngữ của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, cũng như các tài năng về tổ chức triển lãm. Các nhà tổ chức triển lãm khó có thể tập hợp một số tài năng triển lãm đa năng trong một thời gian ngắn, điều này đặt ra một thách thức nhất định đối với sự phát triển của nền kinh tế triển lãm

3.2. Ít triển lãm thương hiệu quốc tế và thiếu tiếng nói quốc tế

Du lịch MICE được ưu tiên hàng đầu trên con đường phát triển thương hiệu để đạt được những bước tiến vượt bậc trong thời kỳ mới. Trên thế giới, các quốc gia và khu vực có Tour hội nghị khách hàng MICE phát triển thường có những triển lãm và thành phố nổi tiếng, chẳng hạn như Triển lãm quốc tế Triennale Milano.

Ngược lại, có rất ít triển lãm thương hiệu toàn cầu ở Trung Quốc, với Hội chợ Canton là một trong những hội chợ có ảnh hưởng nhất. Mặc dù có những lợi thế và ảnh hưởng nhất định trong các dự án triển lãm mới nổi (chẳng hạn như Hội chợ công nghệ cao Trung Quốc ở Thâm Quyến và Triển lãm hàng không Trung Quốc ở Chu Hải), nhưng sự phát triển chung của các triển lãm thương hiệu toàn cầu tương đối chậm hơn. Trong thị trường hội nghị và triển lãm quốc tế, mặc dù Trung Quốc đã có một bước tiến lớn hướng tới tầm nhìn và mục tiêu trở thành một quốc gia hội nghị và triển lãm lớn, nhưng có một khoảng cách rõ ràng giữa Trung Quốc và các cường quốc về hội nghị và triển lãm trên thế giới về ảnh hưởng, tiếng nói, và thương hiệu.

3.3. Mức độ thị trường hóa thấp trong nền kinh tế triển lãm và mức độ sử dụng tài nguyên thấp

Hiện tại, nhiều khu vực ở Trung Quốc lấy chính phủ làm đầu mối tổ chức triển lãm, tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng như địa điểm, khách sạn, phương tiện đi lại và dự trữ nhân tài cho dịch vụ triển lãm. Những tài năng về xây dựng và dịch vụ cơ sở hạ tầng này có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu dịch vụ của bạn bè quốc tế tham gia các triển lãm liên quan đến Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Tuy nhiên, khi không có triển lãm, cơ sở hạ tầng có xu hướng bị bỏ hoang và thiếu bảo trì, dẫn đến hiệu quả sử dụng thấp và lãng phí nguồn nhân lực. Các triển lãm do chính phủ lãnh đạo chủ yếu được xây dựng bằng các quỹ tài chính, không có đủ sự khám phá các triển lãm định hướng thị trường, sử dụng đầy đủ các cơ sở và quỹ định hướng thị trường, cũng như quản lý định hướng thị trường đầy đủ.

4. Lộ trình Đổi mới để Phát triển Du lịch MICE trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai

4.1. Trau dồi những tài năng đa năng về kinh tế triển lãm trong bối cảnh của Sáng kiến Vành đai

Những tài năng triển lãm đa năng phải có chiến thuật, với khả năng lập kế hoạch triển lãm từ góc độ toàn cầu và điều phối công việc của những người hành nghề liên quan đến triển lãm như nhân viên khách sạn, phục vụ ăn uống và vận chuyển. Kể từ khi Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, nền kinh tế triển lãm đứng trước những cơ hội lớn. Trung Quốc nên trau dồi các tài năng liên quan đến nền kinh tế triển lãm. Đầu tiên, để đáp ứng nhu cầu cơ bản của nền kinh tế triển lãm, các thành phố phát triển nền kinh tế triển lãm phải tuyển chọn những tài năng triển lãm chất lượng cao thông qua tuyển dụng địa phương và toàn cầu.

Thứ hai, các thành phố tổ chức triển lãm nên trau dồi tài năng một cách có kế hoạch. Chẳng hạn, họ có thể thành lập các chuyên ngành liên quan đến hội nghị và triển lãm tại các trường cao đẳng đủ điều kiện ở địa phương, đồng thời hỗ trợ về kinh phí, giáo viên, v.v., để liên tục trau dồi và cung cấp những tài năng đủ tiêu chuẩn cho nền kinh tế triển lãm liên quan đến Sáng kiến. Các trường đại học có chuyên ngành liên quan đến hội nghị và triển lãm nên thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ và doanh nghiệp tổ chức triển lãm, đồng thời tham khảo ý kiến của chính phủ và doanh nghiệp về đào tạo nhân tài triển lãm, nhằm cải thiện chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo nhân tài.

Các trường cao đẳng nên tăng cường đào tạo các tài năng triển lãm đa năng. Những tài năng như vậy phải thông thạo ngôn ngữ của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, đặc biệt là có trình độ chuyên môn về phiên dịch triển lãm. Để đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế triển lãm trong bối cảnh Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường dành cho các tài năng triển lãm đa năng, các trường Cao đẳng cũng nên tăng cường thực hành giáo dục các tài năng triển lãm, để sinh viên tham gia thực hành triển lãm nhiều hơn để nâng cao khả năng tổ chức triển lãm và phối hợp và trau dồi khả năng chung quốc tế của các tài năng triển lãm.

4.2. Xây dựng tiêu chuẩn triển lãm để làm chủ tiếng nói quốc tế

Sự kết hợp giữa hội nghị & triển lãm và du lịch là một ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược mà không có các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp có ý nghĩa sống còn đối với khả năng cạnh tranh toàn cầu của một quốc gia hoặc khu vực.

Chính phủ cần phát huy hết chức năng quyền lực của mình trong định hướng chính sách, xây dựng nền tảng và tạo lập cơ chế. Trung Quốc nên đi đầu trong việc cùng nhau thiết lập các liên minh Tour hội nghị khách hàng MICE quốc tế, chẳng hạn như UFI, ICCA, IAEE, SITE, v.v., với các quốc gia và khu vực khác dọc theo Vành đai và Con đường. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn thương hiệu và hệ thống kỹ thuật trong ngành nên được xây dựng bởi các liên minh như vậy, để làm chủ tiếng nói quốc tế.

4.3. Thúc đẩy nền kinh tế triển lãm định hướng thị trường để cải thiện việc sử dụng tài nguyên triển lãm

Tổ chức triển lãm đòi hỏi một loạt hỗ trợ về nguồn lực triển lãm và cơ sở hạ tầng. Vì các triển lãm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường mang tính quốc tế và tiên tiến nên chúng không được tổ chức thường xuyên. Ví dụ, Diễn đàn Boao cho châu Á được tổ chức mỗi năm một lần với thời gian hạn chế.

Khi không có triển lãm, cần tăng cường sử dụng tài nguyên triển lãm để tránh lãng phí do sử dụng không hiệu quả, đồng thời đảm bảo thu nhập của những người hành nghề triển lãm trong giai đoạn này. Do đó, các thành phố nên phát triển mạnh mẽ nền kinh tế triển lãm theo định hướng thị trường để đạt được việc sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên triển lãm.

Khi tổ chức triển lãm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng, các thành phố nên cố gắng lựa chọn các tổ chức và nhân sự định hướng thị trường cho các dịch vụ triển lãm. Chẳng hạn, trung tâm triển lãm có thể thuê trung tâm của tổ chức chợ để cung cấp dịch vụ triển lãm trong thời gian triển lãm và tổ chức chợ có thể tự sắp xếp khi không có triển lãm.

Trong khi đó, các thành phố có thể kết hợp các nguồn lực đặc biệt của địa phương và các ngành công nghiệp có lợi thế để phát triển triển lãm ở các cấp độ khác nhau, bao gồm triển lãm quốc tế phục vụ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và triển lãm khu vực phục vụ phát triển kinh tế địa phương, nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực triển lãm.

Theo:Economics and Management

Bài viết liên quan