1.235 cơ sở du lịch hiện đang hoạt động trên khắp Maldives

1.235 cơ sở du lịch hiện đang hoạt động trên khắp Maldives

Tính đến ngày 5 tháng 5, 68 phần trăm công suất giường được sử dụng bởi các khu nghỉ dưỡng

Tổng số giường hoạt động trên khắp các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ và tàu trực tiếp

Maldives hiện có sức chứa 1.239 cơ sở du lịch

Tổng số cơ sở lưu trú du lịch hiện đang hoạt động trên khắp Maldives hiện là 1.235.

Điều này đã được tiết lộ bởi số liệu thống kê hàng tuần mới nhất được Bộ Du lịch công bố vào thứ Bảy.

1.235 cơ sở du lịch hiện đang hoạt động trên khắp Maldives
1.235 cơ sở du lịch hiện đang hoạt động trên khắp Maldives

Do đó, số liệu của Bộ tiết lộ rằng số lượng cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động trên khắp Maldives đã tăng lên 1.235 trong vòng một tuần.

Hiện tại, tổng số 60.580 giường du lịch đang hoạt động trên các cơ sở này, bao gồm 170 khu nghỉ dưỡng, 899 nhà nghỉ, 13 khách sạn và 153 tàu thuyền trực tiếp. Các nhà nghỉ trải dài trên 117 hòn đảo của 20 đảo san hô, với các khách sạn hoạt động ở bảy hòn đảo của bảy đảo san hô.

Tính đến ngày 5 tháng 5, 68% công suất giường được sử dụng bởi các khu nghỉ dưỡng, tiếp theo là 24% bởi các nhà nghỉ, 5% bởi các tàu safari và 3% bởi các khách sạn.

Tổng số giường hoạt động trải khắp các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ và tàu trực tiếp bao gồm 41.249 trong khu nghỉ dưỡng, 1.640 trong khách sạn, 14.732 trong nhà nghỉ và 2.959 trong tàu trực tiếp.

Maldives hiện có sức chứa 1.239 cơ sở du lịch bao gồm 153 tàu safari, 899 nhà nghỉ, 13 khách sạn và 174 khu nghỉ dưỡng. Điều này có nghĩa là trong tổng công suất của cơ sở, bốn khu nghỉ dưỡng vẫn chưa hoạt động trở lại.

Các cơ sở du lịch hiện đang hoạt động là:

• Hai khu nghỉ dưỡng và 22 nhà nghỉ tại bốn hòn đảo thuộc Haa Alif atoll,
• Một khách sạn, một khu nghỉ dưỡng và 17 nhà nghỉ tại năm hòn đảo thuộc Haa Dhaal Atoll,
• Hai khu nghỉ dưỡng và tám nhà nghỉ tại sáu hòn đảo của đảo san hô Shaviyani,
• Chín khu nghỉ dưỡng và 15 nhà nghỉ tại năm hòn đảo của đảo san hô Noonu,
• 16 khu nghỉ dưỡng và 7 nhà nghỉ tại 7 hòn đảo của đảo san hô Raa,
• 17 khu nghỉ dưỡng, 1 khách sạn và 65 nhà nghỉ tại 13 hòn đảo của Baa Atoll,
• Chín khu nghỉ dưỡng và tám nhà nghỉ ở bốn đảo thuộc đảo san hô vòng Lhaviyani,
• 55 khu nghỉ dưỡng, 7 khách sạn và 350 nhà nghỉ tại 10 hòn đảo của đảo san hô Kaafu,
• 11 khu nghỉ dưỡng và 160 nhà nghỉ tại 8 hòn đảo của đảo san hô vòng Alif Alif,
• 17 khu nghỉ dưỡng, 1 khách sạn và 95 nhà nghỉ tại 10 hòn đảo của Alif Dhaal atoll,
• Bốn khu nghỉ dưỡng, một khách sạn và 56 nhà nghỉ tại năm hòn đảo của đảo san hô vòng Vaavu,
• Ba khu nghỉ dưỡng và năm nhà khách ở năm hòn đảo của đảo san hô Meemu,
• Một khu nghỉ dưỡng và bảy nhà nghỉ tại hai hòn đảo của đảo san hô Faafu,
• Chín khu nghỉ dưỡng và 10 nhà nghỉ tại sáu hòn đảo của Dhaalu atoll,
• Một khu nghỉ dưỡng và sáu nhà nghỉ tại năm hòn đảo của đảo san hô Thaa,
• Hai khu nghỉ dưỡng và năm nhà nghỉ tại một hòn đảo thuộc đảo san hô Laamu,
• Sáu khu nghỉ dưỡng, một khách sạn và 13 nhà nghỉ tại sáu hòn đảo của đảo san hô Gaaf Alif,
• Ba khu nghỉ dưỡng và chín nhà khách ở bốn hòn đảo của đảo san hô Gaaf Dhaal,
• 21 nhà nghỉ tại thành phố Fuvahmulah,
• Hai khu nghỉ dưỡng, một khách sạn và 20 nhà nghỉ tại sáu quận của Thành phố Addu ở đảo san hô Seenu

Bộ đã giới thiệu Homestay ở Maldives vào tháng 1 năm 2022. Kể từ đó, một số cơ sở homestay khác đã được mở. Điều này được đưa ra theo tầm nhìn và chính sách phát triển du lịch của Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih nhằm làm cho du lịch và các lợi ích của nó cũng có thể tiếp cận được với các cộng đồng trên đảo.

Sau đại dịch Covid 19, Maldives đã mở lại biên giới vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, gần bốn tháng kể từ khi biên giới bị đóng cửa, và lúc đầu, các khu nghỉ dưỡng và tàu sinh hoạt đã được bật đèn xanh để bắt đầu hoạt động. Các nhà nghỉ bên ngoài Vùng Greater Malé được phép hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Các nhà chức trách cho phép mở lại các nhà nghỉ ở khu vực thủ đô vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Theo:raajje.mv

Rất có thể sắp tới thì công ty du lịch META cũng sẽ là cơ sở du lịch tiếp theo hoạt động ở Maldives nhỉ. Nhưng trước hết các bạn tham khảo trương trình Tour Maldives 5 Ngày 4 Đêm này trước nhé.

Bài viết liên quan