CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng  của công ty

META Event & Travel sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng có sai sót các thông tin trên.