Các nước thành viên ASEAN cùng ưu tiên phát triển chuyên nghiệp MICE

Các nước thành viên ASEAN cùng ưu tiên phát triển chuyên nghiệp MICE: Ông Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, Chủ tịch, Cục Triển lãm & Hội nghị Thái Lan (Tổ chức công) hay TCEB, cho biết các nước thành viên ASEAN luôn cùng nhau ưu tiên phát triển chuyên môn.

Các nước thành viên ASEAN cùng ưu tiên phát triển chuyên nghiệp MICE
Các nước thành viên ASEAN cùng ưu tiên phát triển chuyên nghiệp MICE

10 Bộ trưởng Du lịch ASEAN phê chuẩn các tiêu chuẩn nghề nghiệp ASEAN cho các Chuyên gia Tour hội nghị khách hàng MICE và Chuyên gia Sự kiện. Có hiệu lực trong khu vực trong năm nay, các tiêu chuẩn được phê duyệt sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh và củng cố tiềm năng của ngành Tour hội nghị khách hàng MICE ASEAN.

Các nước thành viên ASEAN cùng ưu tiên phát triển chuyên nghiệp MICE

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (ASEAN MRA on TP) đối với nghề Tour hội nghị khách hàng MICE và nghề tổ chức sự kiện đã được phê duyệt trong Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26 tại Yogyakarta, Indonesia. Các tiêu chuẩn nghề nghiệp của hai loại này có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên

Ông Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, Chủ tịch, Cục Triển lãm & Hội nghị Thái Lan (Tổ chức công) hay TCEB, cho biết các nước thành viên ASEAN luôn cùng nhau ưu tiên phát triển chuyên môn. Từ năm 2012, Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (ASEAN MRA on TP) đã được xây dựng như một kế hoạch hoạt động chung cho các nước ASEAN, áp dụng trong 2 lĩnh vực: 1) Dịch vụ khách sạn và 2) Dịch vụ du lịch. Vào cuối năm 2021, các Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã đồng ý sửa đổi thỏa thuận đó bằng cách bổ sung thêm hai hạng mục: 3) Chuyên gia MICE và 4) Chuyên gia tổ chức sự kiện như một phương tiện để nâng cấp và mở rộng hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các chuyên gia ASEAN trong ngành du lịch và Tour hội nghị khách hàng MICE.

Đại diện cho Thái Lan, TCEB đã nhận vai trò chủ nhà trong việc sắp xếp và phát triển tiêu chuẩn nghề nghiệp ASEAN cho Chuyên gia tổ chức sự kiện, phối hợp với các cơ quan đối tác như Bộ Du lịch, Bộ Du lịch và Thể thao, các hiệp hội liên quan đến Tour hội nghị khách hàng MICE và mạng lưới giáo dục . Các báo cáo tiến độ đã được lập và phê duyệt bởi các Bộ trưởng Du lịch ASEAN bao gồm 11 vị trí như sau:

1. Giám đốc dự án 2. Giám đốc sản xuất 3. Giám đốc triển lãm 4. Điều phối viên sự kiện 5. Điều phối viên tiếp thị 6. Giám sát đăng ký sự kiện 7. Giám sát quản lý sự kiện 8. Nhân viên đăng ký sự kiện 9. Nhân viên vận chuyển sự kiện 10. Cán bộ liên lạc và 11. Hỗ trợ chung Nhân viên.

Bên cạnh đó, lĩnh vực Chuyên gia Tour hội nghị khách hàng MICE, mà Indonesia là chủ nhà sắp xếp và phát triển, đã được Bộ trưởng Du lịch ASEAN phê duyệt trong cùng phiên họp với Thái Lan, bao gồm 21 vị trí chuyên nghiệp.

Ông Chiruit nói thêm rằng TCEB đang tiến tới nâng cao nhận thức của các chuyên gia Tour hội nghị khách hàng MICE địa phương để họ có thể học và hiểu về các tiêu chuẩn nghề nghiệp ASEAN trong lĩnh vực Chuyên gia Sự kiện. Vì lý do này, một diễn đàn về chủ đề này đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 tại Khách sạn Sukosol, Bangkok thu hút hơn 500 người tham gia. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự trao đổi quan điểm giữa khu vực công và khu vực tư nhân liên quan đến ngành Tour hội nghị khách hàng MICE, tập trung vào các vấn đề và trở ngại trong việc quản lý các sự kiện và triển lãm quốc tế.

Để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực được giao, TCEB đã lên lịch “Đào tạo Chuyên gia ASEAN” hoặc Chuyên gia đánh giá cao cho đại diện của các nước ASEAN, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Năm 2025, “Đào tạo Đánh giá viên Thái Lan” được lên kế hoạch dành cho các chuyên gia đánh giá trong ngành Tour hội nghị khách hàng MICE để sẵn sàng cho kỳ thi cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp chuyên gia tổ chức sự kiện tại Thái Lan. Mục tiêu là, số lượng nhân sự Tour hội nghị khách hàng MICE đạt chứng chỉ Chuyên gia tổ chức sự kiện ở Thái Lan sẽ đạt 50 người vào năm 2026 và hơn 1.000 người ở ASEAN được chứng nhận kết hợp giữa Chuyên gia Tour hội nghị khách hàng MICE và Chuyên gia tổ chức sự kiện.

“Ngành MICE không chỉ là ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định mà còn là động lực của nền kinh tế quốc dân. Các tiêu chuẩn được chứng nhận dành cho Chuyên gia MICE và Chuyên gia tổ chức sự kiện trong ASEAN sẽ đóng góp nhiều hơn vào quá trình tự do hóa thương mại và dịch vụ trong khu vực, đồng thời mang lại sự thuận tiện hơn cho các chuyên gia MICE trong hoạt động xuyên biên giới của họ trong ASEAN. Tài năng và năng lực của họ được công nhận chung ở quy mô khu vực, từ đó thúc đẩy việc học tập, hướng dẫn và đào tạo năng lực dựa trên một tiêu chuẩn thống nhất. Với điều này, năng lực cạnh tranh của ngành Tour hội nghị khách hàng MICE tại Thái Lan và các nước thành viên ASEAN khác sẽ được tăng cường và nâng cấp”, ông Chiruit kết luận.

Theo: pattayamail

Bài viết liên quan
preloader