Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 42 (ATF) 2024 vinh danh những doanh nghiệp đạt thành tích cao nhất trong lĩnh vực Du lịch hội nghị khách hàng MICE

Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 42 (ATF) 2024 vinh danh những doanh nghiệp đạt thành tích cao nhất trong lĩnh vực Du lịch hội nghị khách hàng MICE

Bộ Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn ASEAN MICE (hội họp, khuyến khích, hội nghị, triển lãm) và logo.

Họ cũng tham gia Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN (ASTA) lần thứ 4 với chủ đề “Du lịch ẩm thực” giai đoạn 2024-2025.

Ba giải thưởng ASEAN MICE danh giá sẽ được trao cho các quốc gia thành viên ASEAN. Những điều này sẽ được trình bày tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 42 tại Lào vào tháng 1 năm 2024.

Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 42 (ATF) 2024 vinh danh những doanh nghiệp đạt thành tích cao nhất trong lĩnh vực Du lịch hội nghị khách hàng MICE
Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 42 (ATF) 2024 vinh danh những doanh nghiệp đạt thành tích cao nhất trong lĩnh vực Du lịch hội nghị khách hàng MICE

Các hạng mục vinh danh này bao gồm “Phòng họp” MICE ASEAN lần thứ 4, “Địa điểm triển lãm MICE ASEAN” lần thứ 2 và “Địa điểm tổ chức sự kiện” MICE ASEAN lần đầu tiên – tất cả đều kéo dài từ năm 2024 đến 2026.

Bộ cũng tiết lộ chi tiết về Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN (ASTA) với trọng tâm là “Du lịch ẩm thực” được tổ chức lần thứ tư vào năm 2024-2025.

Đề cử cho cả chứng nhận Du lịch hội nghị khách hàng MICE và ASTA là một quá trình gồm năm giai đoạn. Những người chiến thắng may mắn sẽ được tổ chức tại ATF lần thứ 42 tại Lào.

Ho Vandy, cố vấn của Hiệp hội các đại lý, công ty du lịch Campuchia, lưu ý rằng Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) diễn ra hàng năm.

Trong sự kiện này, các giải thưởng và chứng nhận, bao gồm tiêu chuẩn MICE ASEAN và Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN, được trao cho các công ty du lịch, khách sạn và chủ doanh nghiệp.

Vandy nhấn mạnh tầm quan trọng của những giải thưởng và chứng nhận này.

Ông cho rằng việc đạt được chứng nhận ASEAN MICE Standard, logo và giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN không chỉ là vấn đề uy tín của doanh nghiệp mà còn là dấu ấn riêng của quốc gia.

Giấy chứng nhận và biểu trưng của giải thưởng du lịch này rất quan trọng vì không chỉ người được vinh danh mà cả quốc gia cũng được vinh danh.

Tuy nhiên, trước khi nhận được chứng chỉ và huy hiệu giải thưởng, người ta phải vượt qua nhiều tiêu chí nghiêm ngặt không dễ đáp ứng, ông nói thêm.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, Vandy khuyến khích các doanh nghiệp Campuchia, bao gồm các công ty du lịch, chủ khách sạn và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng, tham gia sự kiện này, nói rằng nó sẽ nâng cao đáng kể danh tiếng của cả doanh nghiệp của họ và Campuchia nói chung.

Theo: travelandtourworld

Bài viết liên quan
preloader