Phân tích du lịch MICE toàn cầu theo xu hướng, quy mô, chia sẻ và dự báo đến năm 2028

Phân tích du lịch MICE toàn cầu theo xu hướng, quy mô, chia sẻ và dự báo đến năm 2028 |, ATPI, Capita Travel and Events, CWT Meetings & Events: New Jersey, Hoa Kỳ – Market Research Intellect gần đây đã xuất bản một báo cáo nghiên cứu có tiêu đề “Global MICE Tourism Insight, Forecast To 2028” đánh giá các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó. Báo cáo Du lịch MICE toàn cầu cung cấp một nghiên cứu chất lượng cao, chính xác và toàn diện để trang bị cho người chơi những hiểu biết có giá trị để đưa ra các lựa chọn kinh doanh chiến lược. Các nhà phân tích nghiên cứu đã đưa ra những phân tích sâu sắc về du lịch MICE toàn cầu trên cơ sở loại hình, ứng dụng và địa lý. Bối cảnh của nhà cung cấp cũng được làm sáng tỏ để thông báo cho người đọc về những thay đổi trong tương lai trong cạnh tranh thị trường. Là một phần của phân tích cạnh tranh, báo cáo bao gồm hồ sơ chi tiết của công ty về những người chơi hàng đầu của Du lịch MICE toàn cầu. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phân tích chuỗi giá trị và phân tích Năm lực lượng của Porter được cung cấp trong báo cáo để củng cố vị thế của họ trong Du lịch MICE toàn cầu.

Phân tích du lịch MICE toàn cầu theo xu hướng, quy mô, chia sẻ và dự báo đến năm 2028
Phân tích du lịch MICE toàn cầu theo xu hướng, quy mô, chia sẻ và dự báo đến năm 2028

Những người chơi hàng đầu của Du lịch MICE toàn cầu được phân tích có tính đến thị phần, những phát triển gần đây, ra mắt sản phẩm mới, quan hệ đối tác, sáp nhập hoặc mua lại và thị trường phục vụ. Chúng tôi cũng cung cấp phân tích toàn diện về danh mục sản phẩm của họ để khám phá các sản phẩm và ứng dụng mà họ tập trung vào khi hoạt động trong Du lịch MICE toàn cầu. Hơn nữa, báo cáo đưa ra hai dự báo thị trường riêng biệt – một cho phía sản xuất và một cho phía tiêu dùng của Du lịch MICE toàn cầu. Nó cũng cung cấp các đề xuất hữu ích cho những người chơi mới cũng như đã thành danh của Du lịch MICE Toàn cầu.

Phân tích du lịch MICE toàn cầu theo xu hướng, quy mô, chia sẻ và dự báo đến năm 2028

Báo cáo nỗ lực đưa ra phân tích 360 độ về Thị trường Du lịch MICE toàn cầu dựa trên nghiên cứu sâu sắc về xu hướng cung và cầu hiện hành, số liệu thống kê tài chính quan trọng của những người chơi lớn duy trì thị trường và ảnh hưởng của những tiến bộ kinh tế mới nhất đối với thị trường. Sự phát triển ở từng khu vực địa lý được lập biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử xác thực nhằm giúp đánh giá quỹ đạo tương lai của thị trường trên toàn cầu. Phân tích SWOT được tiến hành để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa mà các công ty này dự báo sẽ chứng kiến ​​trong giai đoạn dự báo.

Các công ty chính:

• ATPI
• Du lịch và Sự kiện Capita
• Hội nghị & Sự kiện CWT
• Nhóm cộng đồng
• Sự kiện IBTM
• Các cuộc họp và sự kiện cơ sở
• Các cuộc họp và sự kiện của BCD
• Câu hỏi
• Văn minh

Phân đoạn theo loại:

• Các cuộc họp trong nước
• Ưu đãi
• Hội nghị
• Triển lãm

Phân đoạn theo ứng dụng:

• Khách sạn
• Giao thông
• Bán lẻ
• Giải trí

Tác động của COVID-19 đối với ngành thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng: Suy thoái do virus corona là suy thoái kinh tế xảy ra trên toàn bộ nền kinh tế thế giới vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Đại dịch có thể ảnh hưởng đến ba khía cạnh chính của nền kinh tế toàn cầu: sản xuất, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và thị trường tài chính. Báo cáo cung cấp phiên bản hoàn chỉnh của Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng sẽ bao gồm tác động của COVID-19 và những thay đổi dự kiến ​​đối với triển vọng tương lai của ngành, bằng cách tính đến các thông số chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ.

Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng: Phân tích khu vực Bao gồm:

⇨ Châu Á – Thái Bình Dương (Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Úc)
⇨ Châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Nga Anh, Ý, Pháp, v.v.)
⇨ Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Mexico và Canada)
⇨ Nam Mỹ (Brazil, v.v.)
⇨ Trung Đông và Châu Phi (Các nước GCC và Ai Cập)
Mục lục

Thị trường du lịch MICE toàn cầu 2015-2026, với dữ liệu phân tích về công suất, doanh thu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, doanh thu, giá cả, chi phí và tỷ suất lợi nhuận gộp

Chương 1. Tổng quan về báo cáo
Chương 2. Tổng quan thị trường
2.1 Tổng quan về các công ty lớn
2.2 Mức độ tập trung của thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng
2.3 Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong sáu năm
Chương 3. Chuỗi giá trị thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng
3.1 Thượng nguồn
3.2 Hạ lưu
3.3 Phân tích Porter & Năm Lực lượng và Phân tích SWOT
Chương 4. Hồ sơ người chơi
4.1 Hồ sơ công ty
4.2 Giới thiệu sản phẩm
4.3 Sản lượng, Doanh thu (2015-2020)
4.4 Phân tích SWOT
Chương 5. Phân tích thị trường du lịch MICE toàn cầu theo khu vực
5.1 Hiện trạng và triển vọng thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng (2016-2026)
5.2 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng và tốc độ tăng trưởng (2016-2026)
5.3 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Phân tích năng lực địa phương, xuất nhập khẩu, tiêu dùng địa phương (2015-2026)
Chương 6. Phân tích thị trường du lịch MICE Bắc Mỹ theo quốc gia
Chương 7. Phân tích thị trường du lịch MICE Trung Quốc theo quốc gia
Chương 8. Phân tích thị trường du lịch MICE châu Âu theo quốc gia
Chương 9. Phân tích thị trường du lịch MICE châu Á-Thái Bình Dương theo quốc gia
Chương 10. Phân tích thị trường du lịch MICE Ấn Độ theo quốc gia
Chương 11. Phân tích thị trường du lịch MICE tại Trung Đông và Châu Phi theo quốc gia
Chương 12. Phân tích thị trường du lịch MICE Nam Mỹ theo quốc gia
Chương 13. Phân khúc thị trường du lịch MICE toàn cầu theo loại hình
Chương 14. Phân khúc thị trường du lịch MICE toàn cầu theo ứng dụng
Chương 15. Dự báo thị trường du lịch MICE theo vùng (2020-2026)
Chương 16. Phụ lục

Báo cáo bao gồm các câu hỏi sau:

• Tốc độ tăng trưởng dự đoán của Thị trường Du lịch MICE toàn cầu trong giai đoạn dự báo là bao nhiêu?
• Phân khúc khu vực nào được ước tính sẽ chiếm thị phần lớn trong Thị trường Du lịch MICE toàn cầu?
• Các yếu tố thúc đẩy chính của Thị trường Du lịch MICE toàn cầu là gì?
• Những thách thức quan trọng mà những người chơi nổi bật trong Thị trường Du lịch MICE toàn cầu phải đối mặt là gì?
• Xu hướng hiện tại nào có khả năng mang lại triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn trong vài năm tới?
• Bối cảnh cạnh tranh của Thị trường Du lịch MICE toàn cầu hiện nay như thế nào?
• Các yếu tố thúc đẩy chính của Thị trường Du lịch MICE toàn cầu là gì?
• Dịch covid-19 đã tác động như thế nào đến sự tăng trưởng của ngành?
• Những xu hướng mới nhất nào được dự đoán sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới?

Theo:c-drone-review.

Bài viết liên quan