Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi Những hiểu biết sâu sắc Sự rực rỡ của các xu hướng tăng trưởng mới nhất trên toàn thế giới

Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi Những hiểu biết sâu sắc Sự rực rỡ của các xu hướng tăng trưởng mới nhất trên toàn thế giới

Báo cáo mới nhất có tiêu đề “Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi”: Xu hướng, chia sẻ, quy mô, tăng trưởng, cơ hội và dự báo của ngành công nghiệp Ả Rập Saudi giai đoạn 2023-2032” của Report Ocean cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường sàn gỗ cứng ở cấp độ toàn cầu. Báo cáo bao gồm những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, động lực trong khu vực và những tiến bộ gần đây trong ngành.

Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi Những hiểu biết sâu sắc Sự rực rỡ của các xu hướng tăng trưởng mới nhất trên toàn thế giới
Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi Những hiểu biết sâu sắc Sự rực rỡ của các xu hướng tăng trưởng mới nhất trên toàn thế giới

Tập trung vào bối cảnh thị trường hiện tại và xu hướng trong tương lai, nghiên cứu này cung cấp thông tin có giá trị cho những người tham gia thị trường. Các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các chiến lược có thể giải quyết hiệu quả các thách thức và tận dụng các cơ hội phía trước. Nghiên cứu này đóng vai trò là nguồn tài nguyên vô giá để hiểu được bối cảnh hiện tại của thị trường và hiểu rõ hơn về các yếu tố sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường trong tương lai.

Nhà xuất bản đã theo dõi chặt chẽ các thị trường khác nhau ở Ả Rập Saudi. Báo cáo này cung cấp phân tích toàn diện, nêu chi tiết quy mô thị trường, dự báo, xu hướng, động lực tăng trưởng và thách thức. Phân tích nhà cung cấp cũng được đưa vào, bao gồm khoảng hơn 15 nhà cung cấp đáng chú ý hoạt động trong khu vực. Báo cáo cung cấp phân tích cập nhật về kịch bản thị trường hiện tại, các xu hướng và động lực mới nhất cũng như môi trường thị trường tổng thể. Tăng trưởng thị trường được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cụ thể cho từng ngành, được xác định và trình bày chi tiết trong báo cáo.

Thị trường công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi Những hiểu biết sâu sắc Sự rực rỡ của các xu hướng tăng trưởng mới nhất trên toàn thế giới

Thị trường Công nghiệp MICE của Ả Rập Saudi lớn đến mức nào:

Tổng quan thị trường: Ngành MICE ở Ả Rập Saudi bao gồm nhiều sự kiện và hoạt động kinh doanh, bao gồm hội nghị, triển lãm, hội nghị, triển lãm thương mại, hội họp và các chương trình du lịch khuyến khích / du lịch hội nghị. Vị trí chiến lược, nền kinh tế đang phát triển và đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Ả-rập Xê-út đã định vị nước này trở thành một trung tâm mới nổi cho các sự kiện kinh doanh ở Trung Đông.

Các bên liên quan chủ chốt:

1. Cơ quan Chính phủ và Du lịch: Chính phủ Ả Rập Saudi đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và quản lý ngành MICE. Các cơ quan như Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Ả-rập Xê-út (SCTH) và Cục Hội nghị và Triển lãm Ả-rập Xê-út (SECB) chịu trách nhiệm điều phối và hỗ trợ các hoạt động MICE.

2. Nhà tổ chức sự kiện: Các công ty và đại lý quản lý sự kiện chuyên nghiệp chuyên lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện du lịch hội nghị MICE khác nhau, đảm bảo thực hiện thành công.

3. Địa điểm và Trung tâm Hội nghị: Các cơ sở như trung tâm hội nghị, phòng hội nghị và địa điểm triển lãm là những bên liên quan quan trọng. Các địa điểm đáng chú ý bao gồm Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Riyadh (RICEC) và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Jeddah (JECC).

4. Khách sạn và Nhà cung cấp chỗ ở: Lĩnh vực khách sạn, bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng, rất cần thiết cho việc tổ chức những người tham dự sự kiện cũng như cung cấp chỗ ở và dịch vụ.

5. Dịch vụ vận chuyển: Các dịch vụ hàng không, sân bay và vận tải mặt đất rất quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại đến và đi từ Ả Rập Saudi cho những người tham gia du lịch hội nghị MICE.

6. Khu vực doanh nghiệp: Các doanh nghiệp và tổ chức Ả-rập Xê-út thường tham gia hoặc tổ chức các sự kiện du lịch hội nghị MICE, bao gồm hội nghị, cuộc họp và các chương trình du lịch khuyến khích / du lịch hội nghị.

7. Nhà cung cấp công nghệ: Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ sự kiện, bao gồm phần mềm quản lý sự kiện, nền tảng đăng ký và công cụ sự kiện ảo, là những bên liên quan quan trọng trong kỷ nguyên kỹ thuật số của MICE.

8. Hiệp hội và Cơ quan Công nghiệp: Các hiệp hội và tổ chức trong ngành, chẳng hạn như Hiệp hội Hội nghị và Triển lãm Ả-rập Xê-út (SACE), góp phần phát triển và thúc đẩy ngành MICE.

Xu hướng ngành: Một số xu hướng đáng chú ý trong ngành MICE ở Ả Rập Saudi bao gồm:

• Phát triển cơ sở hạ tầng: Việc đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các trung tâm hội nghị và phương tiện giao thông hiện đại, đang thu hút các sự kiện du lịch hội nghị MICE quốc tế.

• Sự kiện kết hợp và ảo: Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh việc áp dụng các hình thức sự kiện kết hợp và ảo, cho phép sự tham gia rộng rãi hơn và giảm bớt rào cản tham dự thực tế.

• Tính bền vững: Ngày càng có nhiều sự chú trọng đến các hoạt động bền vững và sáng kiến thân thiện với môi trường trong các sự kiện du lịch hội nghị MICE, phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu.

• Sáng kiến của Chính phủ: Sáng kiến Tầm nhìn 2030 của Ả-rập Xê-út bao gồm việc thúc đẩy lĩnh vực MICE như một thành phần chính của đa dạng hóa kinh tế.

• Quan hệ đối tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức và hiệp hội MICE quốc tế giúp nâng cao danh tiếng của Ả Rập Saudi như một điểm đến MICE toàn cầu.

• Sự kiện Văn hóa và Di sản: Các sự kiện giới thiệu văn hóa, lịch sử và di sản phong phú của Ả Rập Saudi ngày càng trở nên phổ biến.

• Các biện pháp an toàn và sức khỏe: Các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn, đặc biệt là để ứng phó với đại dịch, là ưu tiên hàng đầu đối với các sự kiện du lịch hội nghị MICE.

• Tùy chỉnh và cá nhân hóa: Các trải nghiệm phù hợp và dịch vụ sự kiện được cá nhân hóa đang có nhu cầu, đáp ứng nhu cầu và sở thích riêng của người tham dự.

Phân khúc thị trường

Theo loại sự kiện
Triển lãm
Cuộc họp
Ưu đãi
Công ước

Báo cáo trình bày bức tranh chi tiết về thị trường bằng cách nghiên cứu, tổng hợp, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, được phân tích thông qua các thông số chính.

Báo cáo về thị trường ở Ả Rập Saudi bao gồm các lĩnh vực sau:

Quy mô thị trường
Dự báo thị trường
Phân tích ngành công nghiệp

Phân tích nhà cung cấp mạnh mẽ được thiết kế để giúp khách hàng cải thiện vị thế của họ trên thị trường. Báo cáo này cung cấp phân tích chi tiết về một số nhà cung cấp thị trường hàng đầu ở Ả Rập Saudi, đồng thời bao gồm thông tin về các xu hướng và thách thức sắp tới có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng thị trường.

Điều này nhằm giúp các công ty lập chiến lược và tận dụng mọi cơ hội tăng trưởng sắp tới.

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp khách quan giữa thông tin sơ cấp và thứ cấp, bao gồm cả thông tin đầu vào từ những bên tham gia chính trong ngành. Báo cáo bao gồm bối cảnh thị trường và nhà cung cấp toàn diện, bên cạnh phân tích về các nhà cung cấp chính.

Bức tranh chi tiết về thị trường được thể hiện thông qua việc nghiên cứu, tổng hợp, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Việc phân tích các thông số chính như lợi nhuận, giá cả, cạnh tranh và khuyến mãi cho thấy các khía cạnh khác nhau của thị trường bằng cách xác định những người có ảnh hưởng chính trong ngành. Dữ liệu được trình bày là toàn diện, đáng tin cậy và là kết quả của nghiên cứu sâu rộng – cả sơ cấp và thứ cấp. Các báo cáo nghiên cứu thị trường của nhà xuất bản cung cấp bối cảnh cạnh tranh hoàn chỉnh cũng như phương pháp và phân tích lựa chọn nhà cung cấp chuyên sâu, sử dụng nghiên cứu định tính và định lượng để dự báo mức tăng trưởng thị trường chính xác.

Các bên liên quan chủ chốt

• Nhà cung cấp nguyên liệu
• Nhà phân phối/thương mại/bán buôn/nhà cung cấp
• Cơ quan quản lý, bao gồm các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ
• Các tổ chức nghiên cứu và phát triển thương mại (R&D)
• Nhà nhập khẩu và xuất khẩu
• Các tổ chức chính phủ, tổ chức nghiên cứu và công ty tư vấn
• Các hiệp hội thương mại và cơ quan công nghiệp
• Các ngành công nghiệp sử dụng cuối

Đối tượng mục tiêu của báo cáo thị trường có thể bao gồm:

Chuyên gia trong ngành: Các chuyên gia làm việc trong ngành cụ thể được đề cập trong báo cáo, chẳng hạn như giám đốc điều hành, nhà quản lý và người ra quyết định trong các công ty hoạt động trên thị trường.

Nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính: Các cá nhân hoặc tổ chức quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường hoặc phân tích tiềm năng của nó cho mục đích tài chính.

Nhà nghiên cứu thị trường: Các chuyên gia tham gia tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường, tìm kiếm thông tin chi tiết và dữ liệu để hỗ trợ nghiên cứu của họ.

Nhà tư vấn và cố vấn: Các nhà tư vấn và cố vấn kinh doanh cung cấp hướng dẫn và đề xuất chiến lược cho các công ty hoạt động trên thị trường.

Cơ quan quản lý và chính phủ: Các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát và điều tiết ngành hoặc thị trường.

Tổ chức học thuật: Các nhà nghiên cứu, giáo sư và sinh viên trong các tổ chức học thuật nghiên cứu về thị trường hoặc các lĩnh vực liên quan.

Nhà cung cấp và Nhà sản xuất: Các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc nguyên liệu thô cho thị trường hoặc ngành.

Hiệp hội Thương mại và Tổ chức Công nghiệp: Các hiệp hội và tổ chức đại diện cho lợi ích của thị trường hoặc ngành, tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ kiến thức.

Truyền thông và Báo chí: Các nhà báo, phóng viên và chuyên gia truyền thông đưa tin về thị trường hoặc ngành, tìm kiếm thông tin và hiểu biết sâu sắc về các bài báo và ấn phẩm.

Công chúng: Những cá nhân quan tâm đến thị trường hoặc ngành, bao gồm người tiêu dùng, những người đam mê và những người tìm kiếm thông tin cho mục đích cá nhân hoặc giáo dục

Theo: taiwannews

Bài viết liên quan
preloader