Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT

Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT:  Mặc dù nó vẫn còn hạn chế để trở thành một điểm đến du lịch, nhưng việc triển khai MICE ở Asahan Regency có tiềm năng đáng được phát huy, đây là một phương án kinh doanh khả thi bằng cách tập trung vào các dịch vụ du lịch với khả năng tiếp cận, cơ sở vật chất và giải trí. Do ngành du lịch ở Asahan Regency chưa tồn tại sự cạnh tranh gay gắt nên cần phải tổ chức lại công ty du lịch, đặc biệt là do cơ cấu tài chính của ngành du lịch rất mong manh.  Đại lý/ công ty du lịch và Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng là bộ mặt của du lịch, trong khi các hoạt động khác (ví dụ như khách sạn) tạo thành văn phòng hỗ trợ.

Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT
Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT
Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT
Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT

Ngoài ra, điều cần thiết là các tiện nghi tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế quy mô lớn, bao gồm phòng hội nghị, chỗ ở và các dịch vụ hỗ trợ khác. Mục tiêu nghiên cứu; đạt được các kỹ năng cần thiết, đạt được các yếu tố có thể đóng góp vào lợi thế cạnh tranh, đạt được các tiêu chí thành công quan trọng cần thiết và Hiểu cách biến Asahan Regency thành một thành phố du lịch MICE củng cố thêm phần hỗ trợ giữa các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng.

Tiềm năng du lịch MICE tại Asahan Regency ở Tỉnh Bắc Sumatra qua Phân tích SWOT

1. Giới thiệu

Du lịch trong ngành MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) là một ngành kinh doanh rất phức tạp, thể hiện qua nhiều bộ phận kinh doanh đóng vai trò lớn trong sự tăng trưởng và có thể tác động lớn đến nền kinh tế. Hoạt động của ngành MICE như một ngành mới ngành chứng minh rằng MICE là một lĩnh vực trong ngành du lịch, vì hoạt động MICE là hoạt động kinh doanh du lịch. Do đó rất cần sự tham gia của các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong đó mục đích chính của các đại biểu hoặc người tham gia là đi du lịch và tham dự một hoạt động hoặc sự kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ đồng thời tận hưởng du lịch các hoạt động.

Một thành phần của một công ty phát triển mạnh là một thành phần của ngành du lịch ngày nay là du lịch hội nghị ở Indonesia. Du lịch thông thường là loại hình du lịch sử dụng nhiều cơ sở hạ tầng thâm dụng lao động, giúp ích cho thị trường lao động của đất nước và kiếm tiền cho đất nước. Mối quan hệ của Asahan Regency với MICE City và các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng gắn bó chặt chẽ với các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch. Asahan Regency nên tập trung vào việc tối đa hóa giá trị tài nguyên của mình để duy trì lợi thế cạnh tranh với tư cách là một thành phố MICE.

2/ Đánh giá

2.1. Ngành công nghiệp du lịch

Du lịch kinh doanh bao gồm tất cả các khía cạnh trải nghiệm của khách du lịch, những người dành ít nhất một đêm xa nơi ở cố định của họ (Swarbrooke & Horner, 2001). Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Doanh nhân Toàn cầu (GBTA) năm 2014, vị trí của MICE có tính cạnh tranh cao. Dựa trên các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng thì đi công tác chiếm ít nhất 50% trong tổng số 1,18 nghìn tỷ USD giao dịch du lịch trên thế giới. Châu Á Thái Bình Dương cũng sở hữu một phần khá lớn, với các giao dịch MICE chiếm 40% không gian. Tăng trưởng MICE đang đáng khích lệ hơn vào thời điểm hiện tại. Lĩnh vực MICE đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Đương nhiên, điều này phải được tối ưu hóa. Cùng với dòng khách, khả năng chi tiêu của dòng MICE là tuyệt vời.

Ngành công nghiệp du lịch tại Sumatra
Ngành công nghiệp du lịch tại Sumatra

Pendit (1999) định nghĩa MICE là du lịch hội nghị với các loại trừ sau: Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng. Là một công ty tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp một nhóm các cá nhân (chính khách, doanh nhân, học giả, v.v.) để tranh luận về các vấn đề cùng quan tâm, sao cho có thể tuyên bố rằng:

a. Họp: không gian họp quy mô nhỏ không liên kết với các nhóm lớn liên tổ chức, thường có ít hơn 1000 người.
b. Ưu đãi: Một địa điểm có khả năng cung cấp các ưu đãi cho các cuộc họp quy mô nhỏ và lớn và thúc đẩy tăng trưởng động lực chung của công ty, với sức chứa 500 – 2500 người.
c. Quy ước: Quy ước là sự tập hợp quy mô lớn của các tổ chức hoặc chuyên gia với 1000-2500 người tham dự.
d. Triển lãm: Triển lãm là khái niệm mô tả một không gian dùng để trưng bày các cuộc triển lãm với quy mô từ nhỏ đến lớn, trong nhà hoặc ngoài trời.

2.2 Phân tích SWOT

Theo Ferrel và Harline (2005), mục đích của phân tích SWOT là trích xuất thông tin từ phân tích kịch bản và chia thành các mối quan tâm bên trong và bên ngoài (điểm mạnh và điểm yếu) (cơ hội và mối đe dọa). Ngoài ra, Rachmat (2014) tuyên bố rằng phân tích SWOT là một phương pháp phân tích được sử dụng để xác định tình huống mà một doanh nghiệp hiện đang hoặc có thể. Phân tích này tập trung vào việc tối đa hóa các điểm mạnh và cơ hội đồng thời giảm thiểu các lỗ hổng và mối đe dọa.

Trong khi đó, theo Rangkuti (2013), phân tích SWOT là một kỹ thuật lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa vốn có trong một dự án hoặc sáng kiến ​​kinh doanh và đánh giá các đối thủ của sản phẩm kinh doanh theo ngành.

Ngoài ra thì Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng lại coi đây là những phân tầng cho sự phát triển của ngành MICE.

3/ Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng một cách tiếp cận định tính. Mục tiêu chính của các nhà nghiên cứu là xác định tiềm năng MICE bằng kỹ thuật phân tích SWOT. Phương pháp và Thu thập Dữ liệu; Khảo sát sơ cấp và Khảo sát thứ cấp. Khung tư duy SWOT; Phân tích về Điều kiện bên trong (Điểm mạnh & Điểm yếu) và Phân tích Điều kiện bên ngoài (Cơ hội & Thách thức). Phân tích dữ liệu; phân tích SWOT sẽ cung cấp kế hoạch phát triển du lịch MICE ở Asahan Regency. Các giai đoạn tiến hành phân tích SWOT; Xác định rõ đối tượng nghiên cứu; Xác định trọng tâm nghiên cứu, tức là các mối quan tâm và mục tiêu phù hợp với các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng, Xác định các yếu tố chính liên quan đến vấn đề và mục tiêu, Nghiên cứu dữ liệu hỗ trợ/tham khảo, Xác định các yếu tố chính bao gồm môi trường bên trong hay môi trường bên ngoài và Xác định các yếu tố – yếu tố then chốt .

4/ Xoay quanh SWOT

4.1 Định hướng phát triển Asahan Regency trở thành Thành phố MICE.

Các định hướng chiến lược có thể được hình thành dựa trên kết quả phân tích SWOT và từng biến số góp phần chuyển đổi Asahan Regency thành một thành phố MICE. Như đã đề cập ở trên, các hướng dẫn có nội dung sau:

a. Khách du lịch nước ngoài coi trọng sức khỏe và sự an toàn. Bảo hiểm y tế không chỉ bao gồm chăm sóc y tế mà còn cả vệ sinh dưới dạng thực phẩm, đồ uống và các vật dụng khác được sử dụng. Nhận thức của khách du lịch về an ninh là rất quan trọng trong việc duy trì và tăng số lượng khách du lịch. Điều đó đặc biệt đúng đối với du lịch MICE, nơi thường được sử dụng để ẩn dật và bảo vệ.
b. Trong lĩnh vực đầu tư, hạ tầng du lịch MICE ngày càng được chú trọng. Khả năng đầu tư nước ngoài được tạo ra thông qua sự dễ dàng của các quy định và ưu đãi, phải được sử dụng đầy đủ.
c. Việc cấp phép có liên quan đến việc triển khai rộng rãi hoạt động du lịch MICE ở Quận Asahan, bao gồm các hoạt động du lịch MICE chính và các cơ sở hỗ trợ như chỗ ở, hội nghị, triển lãm, dịch vụ và thương mại.
d. Khu vực công nghiệp có hai vai trò hỗ trợ phát triển du lịch;
1. Sự đa dạng về kinh doanh của Asahan Regency tạo cơ hội tổ chức sự kiện hội nghị và triển lãm, chẳng hạn như hội nghị, cuộc họp và triển lãm.
2. Tiểu thủ công nghiệp gắn bó chặt chẽ với hoạt động du lịch hoặc đóng góp trực tiếp vào sản xuất hàng lưu niệm, thực phẩm, ẩm thực.
đ. Giao thông gắn liền với hoạt động du lịch đô thị, trong đó đặc biệt chú trọng du lịch MICE. Nhu cầu này nhằm hỗ trợ kết nối các cổng đón khách du lịch với các cơ sở lưu trú hoặc hội nghị, các hạng mục du lịch và điểm tham quan khác như kho tàng lịch sử và điểm tham quan văn hóa cũng như các thành phố du lịch khác ở Indonesia và hơn thế nữa.
f. Thương mại, dịch vụ gắn bó chặt chẽ với hoạt động du lịch. Hoạt động mua sắm không thể tách rời hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch MICE. Vì vậy, các siêu thị, chợ và chợ truyền thống và chợ đặc sản là những cấu phần cần thiết cho sự phát triển của Asahan Regency như một điểm đến du lịch MICE.
g. Đối với du lịch, nghệ thuật và văn hóa là rất cần thiết. Yếu tố nghệ thuật không thể tách rời khỏi hoạt động du lịch đô thị, đặc biệt là du lịch MICE. Nghệ thuật phải được trình bày trong bao bì mới tuân theo một định dạng cụ thể. Sự tồn tại của nghệ thuật khu vực nhằm mang đến cho khách du lịch những hồi ức đặc biệt. Nghệ thuật được trình bày chủ yếu, nghệ thuật và văn hóa để lại tác động lâu dài, bao gồm các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, thành phố cổ và các địa điểm độc đáo.

4.2 Các yếu tố thành công quan trọng để hiện thực hóa Thành phố MICE

a. Tích hợp các sự kiện trong Thành phố Asahan Regency thông qua sự tham gia của khu vực chính phủ, khu vực thương mại và công chúng nói chung.
b. Các sự kiện trong tất cả các lĩnh vực được lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian cụ thể và được tiếp thị trên toàn thế giới. Các sự kiện nên được tổ chức có tác động đáng kể nhất đến phúc lợi của cư dân Quận Asahan và khu vực xung quanh.

4.3 Khả năng của Asahan Regency với tư cách là Thành phố MICE

a. Bên ngoài
1. Kỹ thuật kinh doanh.
2. Sức hấp dẫn của vương quốc Asahan.
3. Mạng.
4. Quản lý.
5. Khuyến Mãi và Quảng Cáo Hiệu Quả.
6. Tốc độ đáp ứng thị trường và thay đổi công nghệ.
b. Nội bộ
1. Hợp tác doanh nghiệp.
2. Hợp tác với nhà cung cấp.
3. Khả năng vận chuyển.
4. Dịch vụ làm hài lòng khách hàng

4.4 Mục đích của Asahan Regency với tư cách là Thành phố MICE

a. Tích hợp các mối quan hệ công cộng, tư nhân và con người.
b. Các sự kiện được tổ chức tại Asahan Regency là giai đoạn đầu hướng tới một thành phố MICE. Các sự kiện khác nhau sẽ làm sống động Asahan Regency rất sống động và không bao giờ báo lại trong 24 giờ.

Là một Thành phố MICE, nó sẽ đẩy nhanh thành tích của “ASAHAN GO WISATA.” Nó sẽ đòi hỏi sự cam kết và hỗ trợ của nhiều bên. Tất cả các sự kiện MICE phải được tích hợp và có khả năng dễ dàng xuất bản trên quy mô lớn để địa phương, khu vực,
cộng đồng trong nước, quốc tế và dám thu hút mọi sự kiện tầm cỡ trong nước và quốc tế đến với Asahan Regency. Điều đó chứng tỏ rằng Asahan Regency vẫn rất sẵn sàng tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế với tư cách là một trong những tỉnh hỗ trợ ngành du lịch của Bắc Sumatra.

5. Kết luận

Theo phân tích SWOT, khả năng mà Asahan Regency yêu cầu để chuyển đến thành phố MICE có thể đạt được bằng cách hợp nhất nội bộ; tuy nhiên, nhìn vào O&T, ​​có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Một phương pháp là tiến hành phân tích kế hoạch tổng thể dựa trên ma trận chiến lược phát triển, với các mục tiêu sau:

a. Khắc phục điểm yếu
b. Xây dựng sự xuất sắc. Yếu tố xuất sắc được thực hiện thông qua lĩnh vực hỗ trợ du lịch MICE, bao gồm các nội dung sau:

1. đầu tư, 2. cấp phép, 3. ngành du lịch, 4. truyền thông, 5. thương mại và dịch vụ, 6. sức khỏe và an toàn, và 7. nghệ thuật hoặc văn hóa.

Thành công đáng kể, Việc triển khai MICE, phụ thuộc vào sự sẵn có của các cơ sở vật chất, chẳng hạn như khách sạn, phòng họp, phòng khuyến khích, phòng hội nghị và không gian triển lãm, bên cạnh các cơ sở hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu của sự kiện. Ngoài ra, nó đòi hỏi phải sử dụng nguồn nhân lực chuyên gia để quản lý và sắp xếp hội nghị.

Để đạt được Quyền nhiếp chính tương đương Asahan, phải thực hiện hai bước quan trọng:
a. Tích hợp các sự kiện MICE theo cách tích hợp thông qua sự tham gia của dịch vụ công, khu vực tư nhân và công chúng nói chung.
b. Chấp nhận rủi ro trong việc thu hút các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế đến Asahan Regency, và
c. Các sự kiện trong tất cả các lĩnh vực được lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian nhất định và được quảng bá đến mọi nơi trên thế giới, với các sự kiện có tác động đáng kể nhất đến phúc lợi của người dân Asahan Regency và các vùng lân cận

6/ Gợi ý

Sự tồn tại của một chiến lược lớn cho Asahan Regency với tư cách là Thành phố MICE phải được thực hiện thông qua các chương trình và kế hoạch hành động của chính quyền Asahan Regency.

Lợi thế cạnh tranh có thể đạt được bằng cách tăng cường phát triển lĩnh vực hỗ trợ khách du lịch MICE, bao gồm a. đầu tư, b. cấp phép, c. công nghiệp, đ. giao thông vận tải, e. thương mại và dịch vụ, f. sức khỏe và an ninh, và g. văn hóa nghệ thuật.

Các yếu tố thành công quan trọng đòi hỏi sự sẵn có của nhiều tiện nghi tòa nhà hoặc phòng hội nghị phù hợp cho các địa điểm du lịch MICE. Asahan Setara Regency được hoàn thành bằng cách lập biểu đồ các sự kiện ở Asahan Regency một cách tổng thể, tốt nhất là ở quy mô quốc gia và quốc tế. Nó có tác động đáng kể đến phúc lợi của cư dân Asahan Regency. Nó được tiếp thị trên toàn cầu.

Theo:

Muhammad Halfi Indra Syahputra
Politeknik Pariwisata Medan, Indonesia

Bài viết liên quan