Cơ hội tăng trưởng thị trường du lịch và du lịch MICE, quy mô 2022-2025

Cơ hội tăng trưởng thị trường du lịch và du lịch MICE, quy mô 2022-2025: Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm trong nước (MICE) Cơ hội tăng trưởng thị trường du lịch, Quy mô 2022 | Nghiên cứu theo Khu vực hàng đầu, Phạm vi nhu cầu, Tình trạng CAGR, Doanh thu ngành và Dự báo xu hướng trong tương lai đến năm 2025

Nghiên cứu Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước 2022-2025 nêu bật những hiểu biết toàn diện về doanh thu bán hàng, chiến lược tăng trưởng, mô hình bán hàng, sản xuất, tiêu thụ và phân tích cung-cầu của ngành với những phát triển gần đây. Nó cũng bao gồm thông tin cơ bản về đối thủ cạnh tranh, hiệu suất thị trường, thông số kỹ thuật sản phẩm và phạm vi nhu cầu của những Người chơi chính hàng đầu – Cievents, Questex, Sự kiện IBTM, Cuộc họp và Sự kiện BCD, Sự kiện và Du lịch Capita, Cuộc họp và Sự kiện Grass Roots, Freeman

Báo cáo “Thị trườngTour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước” toàn cầu cung cấp thông tin chuyên sâu về các cơ hội đang phát triển, xu hướng thị trường hiện tại và tương lai cũng như những thách thức trong ngành. Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin cạnh tranh về sự phát triển kinh doanh, phạm vi nhu cầu, động lực của ngành và dữ liệu tài chính của công ty dựa trên các phân khúc khu vực. Báo cáo thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước nhằm mục đích đưa ra các chiến lược tiếp thị tốt nhất của những công ty chủ chốt hàng đầu với các công nghệ mới nhất, ra mắt sản phẩm mới và mở rộng địa lý. Nó cũng bao gồm phân tích quy mô ngành, thị phần và phân khúc tăng trưởng với doanh thu ngành, trạng thái CAGR và phân tích SWOT.

Cơ hội tăng trưởng thị trường du lịch và du lịch MICE, quy mô 2022-2025

Báo cáo này xây dựng quy mô thị trường, đặc điểm thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường của ngành Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước, đồng thời phân tích theo loại, ứng dụng và khu vực tiêu thụ của các Cuộc họp, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm trong nước Triển lãmTour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng. Báo cáo cũng tiến hành phân tích PESTEL về ngành để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng chính và rào cản gia nhập ngành.

Phạm vi Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng:

• Báo cáo chia sẻ quan điểm của chúng tôi về tác động của COVID-19 trong dài hạn và ngắn hạn.
• Báo cáo đưa ra ảnh hưởng của khủng hoảng đến chuỗi ngành hàng, đặc biệt là đối với kênh marketing.
• Báo cáo cập nhật kịp thời kế hoạch phục hồi kinh tế ngành của chính phủ thông thái.
• Chương này cũng so sánh thị trường của Pre COVID-19 và Post COVID-19.

Các công ty chủ chốt nổi bật đang hoạt động trong Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu là:

• Văn minh
• Câu hỏi
• Sự kiện IBTM
• Các cuộc họp và sự kiện của BCD
• Du lịch và Sự kiện Capita
• Các cuộc họp và sự kiện cơ sở
• người tự do
• Nhóm các công ty liên cộng đồng (IPG)
• ATPI
• Các cuộc họp và sự kiện của CWT

Báo cáo này nghiên cứu và trình bày về quy trình sản xuất và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Các sự kiện và số liệu khác nhau được đưa vào báo cáo này để hiểu cơ bản về các doanh nghiệp. Những người chơi chính trên toàn cầu khác nhau của thị trường Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước được liệt kê trong báo cáo, cung cấp mô tả chi tiết về các ngành cấp cao hơn.

Trên cơ sở các loại hình, thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước từ năm 2015 đến năm 2025 chủ yếu được chia thành:

• Hội nghị trong nước Du lịch
• Ưu đãi du lịch
• Du lịch Hội nghị
• Du lịch Triển lãm (MICE)

Trên cơ sở các ứng dụng, thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước từ năm 2015 đến năm 2025 bao gồm:

• Lòng hiếu khách
• Vận chuyển
• Bán lẻ
• Giải trí

Điểm nổi bật của thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng:

• Thị phần Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng theo các công ty chủ chốt
• Động lực tăng trưởng toàn cầu
• Quy mô thị trường dựa trên phân khúc
• Hồ sơ công ty
• Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Phân tích giá thị trường du lịch và kênh bán hàng
• Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Dự báo thị trường du lịch
• Xu hướng và sự phát triển của ngành Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng gần đây
• Chiến lược của những người chơi chính và sản phẩm được cung cấp

Báo cáo cung cấp một nghiên cứu toàn diện về tất cả các phân khúc và chia sẻ thông tin về các khu vực hàng đầu trên thị trường. Báo cáo này cũng nêu rõ tình hình tiêu thụ, cung và cầu xuất nhập khẩu, chi phí, thị phần ngành, chính sách, giá cả, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp.

Về mặt địa lý, phân tích chi tiết về mức tiêu thụ, doanh thu, thị phần và tốc độ tăng trưởng, lịch sử và dự báo (2015-2025) của các khu vực sau:

• Bắc Mỹ
• Châu Âu
• Châu á Thái Bình Dương
• Trung Đông và Châu Phi
• Nam Mỹ

Mục tiêu nghiên cứu của thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu là:

• Phân tích quy mô của thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng toàn cầu trên cơ sở giá trị và khối lượng.
• Tính toán chính xác thị phần, mức tiêu thụ và các yếu tố quan trọng khác của các phân khúc khác nhau của thị trường Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu.
• Bao quát các động lực thị trường chính của ngành Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu.
• Làm nổi bật các xu hướng quan trọng của Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng về mặt sản xuất, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp và doanh thu.
• Lập hồ sơ chuyên sâu về những công ty hàng đầu trong thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu và cho thấy cách họ cạnh tranh trong ngành.
• Nghiên cứu các quy trình và chi phí sản xuất, định giá sản phẩm và các xu hướng khác nhau liên quan đến chúng.
• Thể hiện hiệu suất của các khu vực và quốc gia khác nhau trong thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu.
• Dự đoán quy mô và thị phần của tất cả các phân khúc, khu vực và thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu.

TOC chi tiết của các cuộc họp, ưu đãi, hội nghị và triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu 2020-2025 Báo cáo thị trường du lịch – Phân tích chuyên môn về sản xuất và tiêu dùng (Tác động của COVID-19)

1 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước – Phạm vi nghiên cứu

1.1 Mục tiêu học tập
1.2 Định nghĩa và phạm vi thị trường
1.3 Phân khúc thị trường chính
1.4 Năm nghiên cứu và dự báo

2 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước – Phương pháp nghiên cứu

2.1 Phương pháp luận
2.2 Nguồn dữ liệu nghiên cứu
2.2.1 Dữ liệu thứ cấp
2.2.2 Dữ liệu sơ cấp
2.2.3 Ước tính quy mô thị trường
2.2.4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

3 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Lực lượng Thị trường Du lịch

3.1 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước toàn cầu
3.2 Các yếu tố tác động hàng đầu (Phân tích PESTEL)
3.2.1 Yếu tố chính trị
3.2.2 Các yếu tố kinh tế
3.2.3 Yếu tố xã hội
3.2.4 Yếu tố công nghệ
3.2.5 Các yếu tố môi trường
3.2.6 Yếu tố pháp lý
3.3 Phân tích xu hướng ngành
3.4 Xu hướng của ngành theo COVID-19
3.4.1 Đánh giá rủi ro về COVID-19
3.4.2 Đánh giá tác động tổng thể của COVID-19 đối với ngành
3.4.3 Kịch bản thị trường trước và sau COVID-19
3.5 Đánh giá rủi ro ngành

4 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước – Theo địa lý

4.1 Giá trị thị trường du lịch hội họp, ưu đãi, hội nghị và triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu và thị phần theo khu vực
4.2 Thị trường du lịch hội họp, ưu đãi, hội nghị và triển lãm (MICE) toàn cầu Sản lượng và thị phần của các quốc gia lớn
4.3 Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu Thị trường du lịch Tiêu thụ và thị phần theo khu vực

5 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng – Theo thống kê thương mại

5.1 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng toàn cầu
5.2 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàngtrong nước Hoa Kỳ (2015-2020)
5.3 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Âu Xuất nhập khẩu Du lịch (2015-2020)
5.4 Xuất nhập khẩu Trung Quốc (2015-2020)
5.5 Xuất nhập khẩu Nhật Bản (2015-2020)
5.6 Xuất nhập khẩu của Ấn Độ (2015-2020)

6 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng – Theo loại hình

6.1 Sản xuất và thị phần du lịch trong nước toàn cầu theo loại hình (2015-2020)
6.2 Giá trị và thị phần du lịch trong nước toàn cầu theo loại hình (2015-2020)
6.3 Các cuộc họp, ưu đãi, hội nghị và triển lãm (MICE) trong nước toàn cầu Sản xuất, giá cả và tốc độ tăng trưởng của quản lý rủi ro (2015-2020)
6.4 Sản xuất, Giá cả và Tốc độ Tăng trưởng Toàn cầu (2015-2020)
6.5 Sản lượng toàn cầu, giá cả và tốc độ tăng trưởng của danh mục đầu tư hàng đầu (2015-2020)
6.6 Sản xuất, giá cả và tốc độ tăng trưởng trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba trên toàn cầu (2015-2020)
6.7 Sản xuất toàn cầu, giá cả và tốc độ tăng trưởng của các ngành khác (2015-2020)

7 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng – Theo ứng dụng

7.1 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Toàn cầu về Tiêu thụ và Thị phần Du lịch theo Ứng dụng (2015-2020)
7.2 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Toàn cầu về Tiêu thụ và Tốc độ Tăng trưởng Du lịch của Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) (2015-2020)
7.3 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Toàn cầu về Tiêu thụ và Tốc độ Tăng trưởng Du lịch của các Doanh nghiệp Lớn (2015-2020)

8 Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Bắc Mỹ

8.1 Quy mô thị trường du lịch hội nghị, ưu đãi, hội nghị và triển lãm (MICE) trong nước Bắc Mỹ
8.2 Quy mô Thị trường Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước của Hoa Kỳ
8.3 Quy mô thị trường Canada
8.4 Quy mô thị trường Mexico
8.5 Ảnh hưởng của COVID-19 đối với thị trường Bắc Mỹ

9 Phân tích Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Âu

9.1 Quy mô Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Âu
9.2 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Đức
9.3 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước tại Vương quốc Anh Quy mô thị trường du lịch
9.4 Quy mô thị trường Pháp
9.5 Quy mô thị trường Ý
9.6 Quy mô thị trường Tây Ban Nha
9.7 Ảnh hưởng của COVID-19 đối với thị trường Châu Âu

10 Phân tích Thị trườngTour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Á-Thái Bình Dương

10.1 Quy mô Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Á-Thái Bình Dương
10.2 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước của Trung Quốc
10.3 Quy mô thị trường Nhật Bản
10.4 Quy mô thị trường Hàn Quốc
10.5 Quy mô thị trường Đông Nam Á
10.6 Quy mô thị trường Ấn Độ
10.7 Ảnh hưởng của COVID-19 đối với thị trường Châu Á Thái Bình Dương

11 Trung Đông và Châu Phi Phân tích Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng

11.1 Quy mô thị trường du lịch Trung Đông và Châu Phi
11.2 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước của Ả-rập Xê-út
11.3 Quy mô thị trường của UAE
11.4 Quy mô thị trường Nam Phi
11.5 Ảnh hưởng của COVID-19 đối với thị trường Trung Đông và Châu Phi

12 Phân tích Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng Nam Mỹ

12.1 Quy mô thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Nam Mỹ
12.2 Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Quy mô thị trường du lịch Brazil
12.3 Ảnh hưởng của COVID-19 đối với thị trường Nam Mỹ

13 Hồ sơ công ty

13.1 Công ty 1
13.1.1 Công ty 1 Thông tin cơ bản
13.1.2 Công ty 1 Hồ sơ, ứng dụng và thông số kỹ thuật của sản phẩm
13.1.3 Công ty 1 Hoạt động của Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước (2015-2020)
13.2 Công ty 2
13.2.1 Công ty 2 Thông tin cơ bản
13.2.2 Công ty 2 Hồ sơ sản phẩm, ứng dụng và thông số kỹ thuật
13.2.3 Công ty 2 Hoạt động của Thị trường Du lịch Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trong nước (2015-2020)

14 Dự báo thị trường – Theo khu vực

14.1 Dự báo Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Bắc Mỹ (2020-2025)
14.2 Dự báo Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Âu (2020-2025)
14.3 Dự báo Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Châu Á-Thái Bình Dương (2020-2025)
14.4 Dự báo thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Trung Đông và Châu Phi (2020-2025)
14.5 Dự báo Thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng trong nước Nam Mỹ (2020-2025)

15 Dự báo thị trường – Theo loại và ứng dụng

15.1 Dự báo thị trường Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng toàn cầu theo loại hình (2020-2025)
15.1.1 Dự báo thị trường toàn cầu Sản lượng và Thị phần theo chủng loại (2020-2025)
15.1.2 Dự báo thị trường toàn cầu Giá trị và thị phần theo loại (2020-2025)
15.2 Dự báo thị trường toàn cầu theo ứng dụng (2020-2025)

Theo:digitaljournal.

Bài viết liên quan
preloader