Sydney dẫn đầu ngành MICE toàn cầu

Sự kiện Kinh doanh Sydney (BESydney) và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (ICC Sydney) từ lâu đã là những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sự kiện kinh doanh, với 65 năm kinh nghiệm tổng hợp. Sự lãnh đạo của họ vượt ra ngoài lợi ích kinh tế trực tiếp, tập trung vào việc tạo ra các sự kiện có ý nghĩa, có mục đích nhằm thúc đẩy tác động xã hội, tính bền vững và tính toàn diện.

Sydney dẫn đầu ngành MICE toàn cầu

Nghiên cứu đổi mới và sáng kiến tác động

Sydney dẫn đầu ngành MICE toàn cầu
Sydney dẫn đầu ngành MICE toàn cầu

Thập kỷ nghiên cứu của BESydney về những lợi ích ngoài du lịch nêu bật những đóng góp đáng kể như chuyển giao kiến thức, thu hút nhân tài và đầu tư nước ngoài. Tương tự, Chương trình Di sản mở rộng của ICC Sydney nhấn mạnh đến tính bền vững, đa dạng, công bằng, hòa nhập và thúc đẩy các Dân tộc Bản địa. Những sáng kiến này cho phép khách hàng tổ chức các sự kiện có tác động lớn và để lại di sản lâu dài.

Trách nhiệm toàn cầu và tác động xã hội

Lyn Lewis-Smith, Giám đốc điều hành của BESydney, nhấn mạnh trách nhiệm toàn cầu trong việc tổ chức các sự kiện kinh doanh có tác động lớn. Cô giải thích: “Chúng tôi thấy vai trò của mình gồm hai phần: tổ chức các sự kiện có mục đích và tác động xã hội đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc họp trong tương lai”. Cách tiếp cận này, được gói gọn trong “Chương trình nghị sự bắt đầu thay đổi tại đây” của họ, nhằm mục đích khơi dậy sự thay đổi tích cực ở Sydney và tuyên truyền nó trên toàn cầu.

Thành tựu và mục tiêu tương lai

Giám đốc điều hành ICC Sydney, Geoff Donaghy, phản ánh về những thành tựu của họ, bao gồm kết nối cộng đồng và các sáng kiến bền vững như Kế hoạch hành động hòa nhập người khuyết tật. Donaghy lưu ý: “Những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt cho du khách và doanh nghiệp, chia sẻ câu chuyện về các Quốc gia bản địa của Úc và ưu tiên tính bền vững”.

Nghiên cứu và phát triển công nghiệp

Nghiên cứu gần đây của ICC Sydney với McCrindle nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng của các đại biểu, dự đoán rằng kết quả tác động xã hội sẽ trở thành kỳ vọng tiêu chuẩn. Sự hợp tác của BESydney với Quỹ PCMA nhằm thúc đẩy phụ nữ trong các sự kiện kinh doanh càng làm nổi bật thêm nhu cầu về sự lãnh đạo phản ánh lực lượng lao động đa dạng.

Sự kiện có tác động và nghiên cứu trường hợp

Cuộc thử nghiệm của BESydney với Hiệp hội Nha khoa FDI và Hội nghị Nhân quyền WorldPride có sức ảnh hưởng lớn ở Sydney là những ví dụ về cách các sự kiện kinh doanh có thể ảnh hưởng đến nguồn tài trợ, luật pháp và nhận thức. Những sự kiện này nhấn mạnh tiềm năng của các sự kiện kinh doanh trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhìn về phía trước

Cam kết của BESydney và ICC Sydney trong việc sử dụng các sự kiện kinh doanh để giải quyết các thách thức toàn cầu là rất rõ ràng. Chiến lược tác động sắp tới của BESydney, dự kiến phát hành vào quý 3 năm 2024, sẽ phác thảo thêm tầm nhìn của họ cho tương lai. Với hơn 1.126 sự kiện được lên kế hoạch cho đến năm 2034, các tổ chức này sẵn sàng tiếp tục dẫn đầu trong ngành du lịch hội nghị khách hàng MICE.

Theo: travelandtourworld.

Bài viết liên quan