Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đang bùng nổ trên toàn thế giới 2023-2028

Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đang bùng nổ trên toàn thế giới 2023-2028: Coherent Market Insights đã phát hành một báo cáo nghiên cứu mới cho danh mục Nghiên cứu thị trường có tiêu đề Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE: Theo Quy mô, Xu hướng, Chia sẻ, Tăng trưởng, Phân khúc, Phân tích và Dự báo ngành, 2028. The Meets , Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đã được các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong ngành kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngành công nghiệp này được kiểm tra ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Phân tích thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE cho thấy các luồng doanh thu chính cho năm dự kiến, cùng với khối lượng bán hàng, mô hình tăng trưởng và động lực thị trường chính của ngành.

Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đang bùng nổ trên toàn thế giới 2023-2028
Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đang bùng nổ trên toàn thế giới 2023-2028

Dữ liệu lịch sử được cung cấp, cũng như phân tích doanh thu chi tiết cho thời hạn dự kiến. Nghiên cứu đã xem xét Quy mô thị trường, thị phần, tình trạng tăng trưởng và xu hướng trong tương lai của các Tour hội nghị khách hàng MICE, cũng như sự phát triển của công ty gần đây.

Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE đang bùng nổ trên toàn thế giới 2023-2028

Có những bổ sung mới nào vào năm 2023?

1. Dự báo chi tiết ngành
2. Thông tin bổ sung về sự tham gia của tổ chức
3. Báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu và hỗ trợ chuyên gia
4. Xu hướng thị trường gần đây và triển vọng tăng trưởng trong tương lai
5. Các báo cáo khu vực/quốc gia cụ thể được yêu cầu

Nghiên cứu về Tour hội nghị khách hàng MICE cũng thảo luận về các yếu tố thúc đẩy và cản trở việc mở rộng thị trường, cũng như ảnh hưởng cụ thể của chúng đối với nhu cầu trong giai đoạn dự báo. Cũng bao gồm trong nghiên cứu này là các yếu tố tăng trưởng, phát triển, xu hướng, khó khăn, trở ngại, và khả năng tăng trưởng. Phần này tập trung vào các động lực thay đổi và các xu hướng Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE mới nổi. Hơn nữa, phân tích cung cấp một viễn cảnh hướng tới tương lai về các khía cạnh khác nhau được dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng chung của thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE.

Phân tích bối cảnh cạnh tranh:

Trong bất kỳ cuộc điều tra nghiên cứu thị trường nào, lĩnh vực chính là cạnh tranh. Phần này của nghiên cứu cung cấp môi trường cạnh tranh và danh mục đầu tư của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu hoạt động trong Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE. Các công ty lớn và thị trường mới nổi được kiểm tra rộng rãi về thị phần, tỷ suất lợi nhuận gộp, danh mục sản phẩm, sản xuất, doanh thu, tăng trưởng doanh số bán hàng và các biến số liên quan khác.

Hơn nữa, thông tin này sẽ hỗ trợ người chơi nghiên cứu các chiến lược quan trọng được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo thị trường để thiết kế các chiến lược phản công nhằm giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Hơn nữa, nghiên cứu bao gồm phân tích khu vực về thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE, đóng vai trò là công cụ hữu ích cho người tham gia điều tra tiềm năng mở rộng doanh số và công ty ở các khu vực và quốc gia khác nhau.

Mỗi thị trường khu vực và quốc gia cụ thể được khám phá kỹ lưỡng trong tổng quan về địa lý, dựa trên Thị phần Tour hội nghị khách hàng MICE, CAGR, quy mô, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và các tiêu chí quan trọng khác.

Danh sách những người chơi chính hàng đầu trong thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE:

Maritz Holdings Inc., BI Worldwide, ITA Group, ONE 10, Meets and Incentives Worldwide Inc., Creative Group, Access Destination Services, 360 Destination Group, CSI DMC, CWT, Reed Exhibitions Ltd, BCD Group, Corporate and Leisure Events, và công ty tnhh atpi

PHÂN LOẠI NGÀNH MICE
• Trên cơ sở loại sự kiện, thị trường được chia thành:
o Các cuộc họp
o Ưu đãi
o Hội nghị
o Triển lãm
• Trên cơ sở ngành, thị trường được phân chia thành:
o Chăm sóc sức khỏe
o ô tô
o Sản xuất
CNTT
o Khác
• Trên cơ sở người dùng cuối, thị trường được phân chia thành:
o Công ty doanh nghiệp
o Cơ quan chính phủ
o Nhóm riêng tư.

Báo cáo này cho phép bạn nhận ra các cơ hội trong Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE theo khu vực:

⦿ Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico)

⦿ Châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Ý, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.)

⦿ Châu Á-Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Đông Nam Á (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam))

⦿ Nam Mỹ (Brazil, v.v.)

⦿ Trung Đông và Châu Phi (Bắc Phi và các nước GCC)

Sau đây là một điểm quan trọng được đề cập trong báo cáo:

Kiến thức và hiểu biết về Tour hội nghị khách hàng MICE: Phần này trong nghiên cứu về Tour hội nghị khách hàng MICE của chúng tôi thảo luận về các chủ đề liên quan mà chúng tôi đã nghiên cứu cũng như hướng đi mà chúng tôi tin rằng ngành sẽ phát triển. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, các phân khúc được giải quyết, mô tả công ty và số liệu tăng trưởng khách hàng quan trọng. Phần này đưa ra một nghiên cứu chi tiết về các yếu tố tăng trưởng hiện tại và tương lai của dịch vụ, loại hình, công nghệ, ngành dọc và khu vực.

Động lực của các Tour hội nghị khách hàng MICE: Phần này phân tích chi tiết các yếu tố tăng trưởng, các yếu tố hạn chế và triển vọng kinh doanh. Hơn nữa, nghiên cứu cung cấp phân tích tác động đầy đủ của COVID ảnh hưởng đến tăng trưởng, cũng như tập trung cụ thể vào các chính sách ngành, khung pháp lý và các mối quan tâm hiện tại ảnh hưởng đến tăng trưởng ở cấp quốc gia/quốc tế.

Quan điểm khu vực về các Tour hội nghị khách hàng MICE: Phần địa lý phân tích tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ tương ứng với nhau theo quốc gia như thế nào.

Bối cảnh cuộc thi về Tour hội nghị khách hàng MICE: Phần này đưa ra phân tích kỹ lưỡng về thị phần của Tour hội nghị khách hàng MICE cũng như tìm hiểu sâu về mười đối thủ cạnh tranh hàng đầu được nêu trong nghiên cứu .

Một số câu hỏi chính đã được trả lời trong báo cáo này:

• Tốc độ hoặc đà tăng trưởng của thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE sẽ như thế nào trong suốt giai đoạn dự báo?
• Khối lượng của thị trường đang phát triển là bao nhiêu?
• Các công ty quan trọng trong thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE là ai?
• Quy mô dự kiến của thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE mới nổi là bao nhiêu?
• Khu vực nào được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong ngành?
• Những cơ hội mới nào sẽ cho phép lĩnh vực này phát triển trong những năm tới?
• Những kỹ thuật chiến thắng của họ để duy trì tính cạnh tranh là gì?

Các điểm chính từ Mục lục:

Báo cáo Nghiên cứu Thị trường về Tour hội nghị khách hàng MICE Toàn cầu 2023-2028, theo Nhà sản xuất, Khu vực, Loại và Ứng dụng

1. Giới thiệu

1.1 Mục tiêu của nghiên cứu

1.2 Định nghĩa về thị trường

1.3 Phạm vi thị trường

1.3.1 Phân khúc thị trường theo loại, ứng dụng và kênh tiếp thị

1.3.2 Các khu vực chính được bảo hiểm (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi)

1,4 năm được xem xét cho nghiên cứu (2015- 2028)

1.5 Tiền tệ được coi là (Đô la Mỹ)

1.6 Các bên liên quan

2 Kết quả chính của nghiên cứu

3 Động lực thị trường

3.1 Các yếu tố thúc đẩy thị trường này

3.2 Các yếu tố thách thức thị trường

3.3 Cơ hội của Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE Toàn cầu (Khu vực, Phân tích thị trường hạ nguồn đang phát triển/mới nổi)

3.4 Sự phát triển của Công nghệ và Thị trường trong Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE

3.5 Tin tức ngành theo khu vực

3.6 Kịch bản quy định theo vùng/quốc gia

3.7 Phân tích Đề xuất Chiến lược Kịch bản Đầu tư Thị trường

4 Chuỗi giá trị của Thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE

4.1 Tình trạng chuỗi giá trị

4.2 Phân tích nguyên liệu đầu nguồn

4.3 Phân tích công ty lớn giữa dòng (theo cơ sở sản xuất, theo loại sản phẩm)

4.4 Nhà phân phối/Thương nhân

4.5 Phân tích khách hàng lớn ở hạ nguồn (theo khu vực)

5 Các Tour hội nghị khách hàng MICE Phân khúc thị trường theo loại

6 Các Tour hội nghị khách hàng MICE Phân khúc thị trường theo ứng dụng

7 Các Tour hội nghị khách hàng MICE) Phân khúc thị trường theo kênh tiếp thị

7.1 Kênh Tiếp thị Truyền thống (Ngoại tuyến)

7.2 Kênh trực tuyến

8 hồ sơ công ty tình báo cạnh tranh

9 Các Tour hội nghị khách hàng MICE Phân khúc thị trường theo địa lý

9.1 Bắc Mỹ

9.2 Châu Âu

9.3 Châu Á-Thái Bình Dương

9.4 Châu Mỹ Latinh

9.5 Trung Đông và Châu Phi

10 Dự báo tương lai về thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE toàn cầu từ 2023-2028

10.1 Dự báo tương lai về thị trường Tour hội nghị khách hàng MICE toàn cầu từ 2023- 2028Phân khúc theo khu vực

10.2 Dự báo tốc độ tăng trưởng và sản xuất theo loại hình (2023-2028)

10.3 Các Tour hội nghị khách hàng MICE Dự báo mức tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng theo ứng dụng (2023-2028)

11 Phụ lục

11.1 Phương pháp luận

12.2 Nguồn dữ liệu nghiên cứu

Theo:digitaljournal.

Bài viết liên quan