Tìm hiểu cuộc họp MICE mới này liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ASEAN gần đây đã nhấn mạnh vai trò then chốt của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thay đổi cục diện du lịch trên toàn khu vực ASEAN. Thông qua những nỗ lực hợp tác và sáng kiến ​​chiến lược, các quốc gia ASEAN sẵn sàng khai thác sức mạnh biến đổi của AI, thúc đẩy du lịch lên tầm cao chưa từng thấy.

Tìm hiểu cuộc họp MICE mới này liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Khai thác AI để thúc đẩy kinh tế

Tìm hiểu cuộc họp MICE mới này liên quan đến trí tuệ nhân tạo
Tìm hiểu cuộc họp MICE mới này liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Nhận thức được tiềm năng của AI: Các bộ trưởng ASEAN thừa nhận tiềm năng biến đổi của AI như một chất xúc tác cho tiến bộ và đổi mới công nghệ, mở đường cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế chưa từng có.

Tác động kinh tế dự kiến: Với việc AI được dự báo sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế ASEAN, các dự báo cho thấy tiềm năng tăng GDP từ 10 đến 18%, lên tới khoảng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Các sáng kiến ​​hợp tác để quản trị AI

Thành lập Nhóm làm việc: Một nhóm làm việc chuyên trách, được thành lập trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao về kỹ thuật số ASEAN, tập trung vào quản trị AI, nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến quản trị AI mang tính sáng tạo và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ AI một cách có trách nhiệm và có đạo đức.

Thúc đẩy thực hành AI an toàn và có đạo đức: Trọng tâm là thúc đẩy văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm, đảm bảo triển khai an toàn và có đạo đức các giải pháp AI để giải quyết các tác động xã hội, kinh tế và đạo đức một cách hiệu quả.

Tạo điều kiện trao đổi kiến ​​thức và hợp tác

Sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng AI khu vực: Các quốc gia ASEAN được khuyến khích hợp tác trong việc thiết lập các sáng kiến ​​và nền tảng cơ sở hạ tầng AI khu vực, tạo điều kiện trao đổi kiến ​​thức, chia sẻ dữ liệu và chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu, nhà đổi mới và doanh nhân.

Tăng cường hợp tác giữa các ngành: Các nỗ lực đang được tiến hành để thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, giới học thuật và các bên liên quan trong ngành, thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy các giải pháp dựa trên AI phù hợp với nhu cầu của ngành du lịch.

Thúc đẩy quản trị và bảo mật dữ liệu

Khung quản trị dữ liệu mạnh mẽ: Các bộ trưởng ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của các khung và cơ chế quản trị dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu, đồng thời thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, khả năng tương tác và đổi mới trong các ứng dụng AI.

Đảm bảo bảo vệ dữ liệu: Các biện pháp được áp dụng để đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, thúc đẩy niềm tin và sự tin cậy giữa các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động quản lý dữ liệu có trách nhiệm.

Kết luận: Sử dụng AI để tăng trưởng du lịch bền vững

Khi các quốc gia ASEAN bắt đầu hành trình hợp tác hướng tới khai thác sức mạnh biến đổi của AI, ngành du lịch sẵn sàng được hưởng lợi đáng kể. Thông qua các sáng kiến ​​chiến lược, quan hệ đối tác hợp tác và quản trị AI có trách nhiệm, ASEAN đặt mục tiêu mở ra những cơ hội mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao trải nghiệm du lịch cho du khách trên toàn khu vực.

Theo: travelandtourworld

Bài viết liên quan