5 bước để các nhà lãnh đạo MICE của Châu Á thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

5 bước để các nhà lãnh đạo MICE của Châu Á thúc đẩy sự hợp tác và phát triển: Những bộ óc MICE hàng đầu ở châu Á đã triệu tập tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo chung để vạch ra kế hoạch hợp tác tốt hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhất là hình thức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo sẽ được phát triển hơn.

Các nhà lãnh đạo MICE mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn để lập biểu đồ lộ trình phát triển cho ngành tổ chức sự kiện kinh doanh của khu vực.

Ngành công nghiệp MICE của châu Á được đặt trên quỹ đạo khai phá những tiềm năng mới sau khi các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu và đại diện chính phủ cùng làm việc để vạch ra 5 lĩnh vực hợp tác chính tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo chung ở Singapore vào ngày 5 tháng 10.

5 bước để các nhà lãnh đạo MICE của Châu Á thúc đẩy sự hợp tác và phát triển
5 bước để các nhà lãnh đạo MICE của Châu Á thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

Vincent Lim, chủ tịch của Liên đoàn các Hiệp hội Triển lãm và Hội nghị Châu Á (AFECA) cho biết: “Tất cả chúng ta đều đoàn kết trong việc cùng nhau xây dựng lại và phục hồi các Sự kiện Kinh doanh của Châu Á và ngành MICE. “
“Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp và chính phủ hợp tác chặt chẽ hơn với các bên liên quan để tạo ra sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ thúc đẩy ngành công nghiệp của chúng ta tiến lên và đi lên, vì nó là một ngành đóng góp kinh tế quan trọng và vô giá cho nhiều quốc gia.”

Sự kiện Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo ở Singapore
Sự kiện Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo ở Singapore

Các nhà lãnh đạo ngành và hiệp hội thương mại, bao gồm AFECA, ASPERAPI, MACEOS, PACEOS, SACEOS, TICA, UFI, SISO và AEO cam kết hỗ trợ các chính phủ quốc gia và khu vực trong việc thực hiện các ưu tiên phát triển kinh tế và xã hội với sự hiểu biết rằng lĩnh vực Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phục hồi sau đại dịch.

Cùng với các đại diện của chính phủ, họ nhất trí tập trung vào năm lĩnh vực hợp tác quốc tế và khu vực chính sau đây để thúc đẩy sự phát triển của ngành.

5 bước để các nhà lãnh đạo MICE của Châu Á thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

1. Định nghĩa các sự kiện kinh doanh là “các cuộc tụ họp có kiểm soát”

Các sự kiện kinh doanh không phải là các cuộc tụ họp công khai, mà là các cuộc họp được kiểm soát cao. Họ cần được phân loại là khác biệt với các cuộc tụ họp chung chung. Điều này sẽ đảm bảo rằng, trong các tình huống tương lai, lĩnh vực này có thể tiếp tục hoạt động và hoàn thành vai trò chiến lược của mình đối với các chính phủ.

2. Thiết lập các sự kiện kinh doanh như một công cụ kinh tế và du lịch

Các sự kiện kinh doanh có bản chất kinh tế, khoa học và chuyên nghiệp. Ngoài vai trò là trụ cột chính của ngành du lịch và khách sạn, nó còn cung cấp các nền tảng trong ngành để thảo luận và đạt được các ưu tiên chiến lược. Do đó, các sự kiện kinh doanh bắt buộc phải được công nhận là công cụ và nền tảng được tận dụng trong bối cảnh thương mại, phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư, và các chính sách phải được phản ánh như vậy. Cụ thể là Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo cần được kích thích nhiều hơn nữa.

3. Khả năng tiếp cận
Sự thành công của Sự kiện Kinh doanh quy tụ các đại biểu quốc tế dựa vào khả năng tiếp cận của các thị trường tương ứng. Khả năng tiếp cận được thúc đẩy bởi sự liên kết giữa các khu vực về các vấn đề liên quan đến du lịch, nhập cư và các giao thức sức khỏe & an toàn. Cần có sự hợp tác giữa các khu vực để giảm bớt các rào cản về khả năng tiếp cận nhằm trao quyền cho Sự kiện Kinh doanh để mang lại lợi ích cho chúng.

4. Phát triển tài năng và năng lực

Đại dịch đã gây ra sự mất mát nhân tài lớn trong ngành và việc thu hút nhân tài mới và hiện có trở lại sẽ là một trong những thách thức quan trọng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các sự kiện kinh doanh thực tế khi khu vực tiếp tục mở cửa trở lại. Khu vực cần hợp tác với nhau để giải quyết và giảm khoảng cách về nhân tài thông qua chia sẻ nhân tài và hợp tác trong các sáng kiến ​​phát triển năng lực.

5. Tính bền vững

Mặc dù phục hồi ngành Sự kiện Kinh doanh của khu vực vẫn là trọng tâm chính, nhưng người ta hiểu rằng tính bền vững đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và hồi sinh của ngành. Hơn bao giờ hết, các đại biểu và người tham dự đang yêu cầu các sự kiện xanh hơn. Do đó, chúng tôi cần nắm bắt cơ hội hợp tác quốc tế, khu vực và địa phương giữa các bên liên quan (quốc gia / thành phố, địa điểm, nhà tổ chức và nhà cung cấp) để tăng cường nỗ lực đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ cung cấp.

Theo: meetings-conventions-asia

Bài viết liên quan