Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) công bố Tiêu chí GSTC MICE mới

Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu® (GSTC®) vui mừng thông báo rằng Tiêu chí GSTC MICE đã được xuất bản và cung cấp cho công chúng vì mục đích phi thương mại. Được phát triển cho các Địa điểm, Công ty tổ chức sự kiện cũng như Sự kiện & Triển lãm, Tiêu chí GSTC MICE, được phát triển với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các hoạt động bền vững nhằm đáp ứng sự tập trung ngày càng tăng vào tính bền vững.

Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) công bố Tiêu chí GSTC MICE mới
Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) công bố Tiêu chí GSTC MICE mới

Tiêu chí GSTC đóng vai trò là tiêu chuẩn toàn cầu về tính bền vững trong lữ hành và du lịch. Bộ Tiêu chí được sử dụng cho mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức, hoạch định chính sách cho các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ, đo lường và đánh giá, đồng thời làm cơ sở để cấp chứng nhận. Chúng là kết quả của nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển ngôn ngữ chung về tính bền vững trong du lịch và được sắp xếp theo bốn trụ cột: (A) Quản lý bền vững; (B) Tác động kinh tế xã hội; (C) Tác động về văn hóa; (D) Tác động môi trường.

Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) công bố Tiêu chí GSTC MICE mới

Tiêu chí GSTC MICE là bộ Tiêu chí GSTC thứ ba, bên cạnh Tiêu chí Ngành GSTC (dành cho Khách sạn và Nhà điều hành tour) và Tiêu chí Điểm đến GSTC. Tiêu chí thu hút GSTC hiện đang được phát triển.

Tiêu chí MICE GSTC

Tiêu chí GSTC MICE nhằm mục đích đóng vai trò là tiêu chuẩn bền vững toàn cầu cho các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác và cung cấp hiểu biết chung về các hoạt động bền vững trong ngành MICE trên toàn thế giới.

Với sự tăng trưởng ổn định của ngành MICE cùng với nhu cầu ngày càng tăng về du lịch bền vững, bắt buộc phải thiết lập các hướng dẫn phổ quát quy định các hoạt động bền vững cần được các phân ngành khác nhau trong ngành MICE tuân thủ. Tiêu chí GSTC MICE đã được phát triển cho các phân ngành sau: Địa điểm, công ty tổ chức sự kiện, Sự kiện & Triển lãm và là tiêu chí tối thiểu mà bất kỳ Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác nào cũng mong muốn đạt được.

“Sau một năm làm việc và nỗ lực tận tâm, chúng tôi công bố chính thức ban hành Tiêu chí GSTC MICE dành cho Địa điểm, Công ty tổ chức sự kiện cũng như Sự kiện & Triển lãm. Chúng tôi cảm ơn Tổng cục Du lịch Singapore (STB), cơ quan đóng góp chính cho sự phát triển của tổ chức. Hãy cùng nhau nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy đáng kể hành trình hướng tới sự bền vững của ngành MICE,” Randy Durband, Giám đốc điều hành của GSTC cho biết.

Yap Chin Siang, Phó Giám đốc điều hành, Tổng cục Du lịch Singapore cho biết: “Sự hợp tác của chúng tôi với GSTC và SACEOS để phát triển Tiêu chí GSTC MICE nhấn mạnh cam kết vững chắc của Singapore đối với du lịch bền vững và củng cố vị thế của chúng tôi như một điểm đến MICE hàng đầu. Tiêu chí MICE thể hiện một cột mốc quan trọng trên hành trình này, trao quyền cho các doanh nghiệp trong ngành các công cụ liên quan để đóng góp và phát triển trong bối cảnh du lịch bền vững. Tôi đặc biệt kêu gọi tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái MICE tuân thủ các tiêu chí và đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng một tương lai xanh hơn cho du lịch toàn cầu.”

Tổng cục Du lịch Singapore đã đưa ra Lộ trình bền vững MICE vào năm 2022, thể hiện những cam kết rõ ràng đối với các mục tiêu bền vững của mình. Điều này bao gồm việc đưa ra các hướng dẫn địa phương nhằm cung cấp các biện pháp thực hành tốt nhất cho các bên liên quan của MICE trong việc đặt ra các mục tiêu quản lý chất thải và giảm các loại chất thải cụ thể cũng như quản lý lượng khí thải carbon tốt hơn. Nó cũng đã hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội các nhà tổ chức và cung cấp hội nghị và triển lãm Singapore (SACEOS), cũng như các bên liên quan thuộc khu vực công và tư nhân, để cải thiện hiệu quả hoạt động bền vững của các tổ chức và tìm cách tổ chức các sự kiện bền vững.

Tiêu chí GSTC MICE sẽ:

• Giúp xác định tính bền vững một cách toàn diện
• Nâng cao nhận thức về chiều rộng và bản chất của tính bền vững
• Làm cơ sở cho việc chứng nhận tính bền vững
• Cung cấp cho cả khu vực công và tư nhân một điểm khởi đầu bằng cách cung cấp các hướng dẫn cơ bản để các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác trở nên bền vững hơn, bao gồm hướng dẫn xác định các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bền vững hơn
• Giúp người tiêu dùng nhận biết Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác bền vững
• Là mẫu số chung ghi nhận Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác bền vững, giúp doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp, đối tác bền vững
• Phục vụ như những hướng dẫn cơ bản cho giáo dục và đào tạo về thực hành MICE bền vững
• Thể hiện khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng cho người khác hành động

Xây dựng tiêu chí GSTC MICE

Tiêu chí GSTC MICE đã được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ làm việc và kinh nghiệm trước đây trên khắp thế giới, đồng thời tính đến nhiều hướng dẫn và tiêu chuẩn về du lịch bền vững từ mọi châu lục. Trong quá trình phát triển, các tiêu chí đã được tham khảo rộng rãi trên toàn cầu, ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Chúng phản ánh mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự đồng thuận toàn cầu về du lịch bền vững.

Tiêu chí đã được phát triển và sửa đổi bằng cách tuân theo Cẩm nang thiết lập tiêu chuẩn GSTC v3.0 đồng thời cố gắng tuân thủ Bộ quy tắc thiết lập tiêu chuẩn của Liên minh ISEAL, cơ quan được công nhận cung cấp hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc tế để phát triển các tiêu chuẩn bền vững trong tất cả các lĩnh vực. Thông tin chi tiết hơn về quá trình phát triển quy trình có sẵn tại đây và trong tài liệu Điều khoản tham chiếu (TOR) của GSTC MICE.

Quá trình xây dựng tiêu chí GSTC MICE được thể hiện dưới đây:

Quá trình xây dựng Tiêu chí là một hành trình kéo dài 18 tháng từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024 (thời gian chính thức là 11 tháng, từ tháng 4 năm 2023). Vòng tham vấn cộng đồng đầu tiên diễn ra trong hai tháng, từ ngày 15/6 đến ngày 15/8/2023.

Sau khi biên soạn và sửa đổi bản dự thảo thứ hai, Đánh giá tính khả thi đã được thực hiện để đánh giá các tiêu chí được đề xuất dựa trên bản dự thảo được biên soạn từ Nhóm kỹ thuật GSTC và để đánh giá mức độ dễ đọc (mức độ dễ hiểu của các tiêu chí), khả năng đo lường/khả năng kiểm toán (mức độ khách quan). chúng) và tính khả thi của yêu cầu (khả năng đáp ứng chúng) của từng tiêu chí. Quá trình đánh giá tính khả thi diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023. Bạn có thể tìm thấy các tổ chức tham gia Đánh giá tính khả thi trong phần phụ lục bên dưới.

Các sửa đổi đối với dự thảo Tiêu chí GSTC MICE được thực hiện sau giai đoạn tham vấn cộng đồng lần thứ hai được tiến hành từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023. Dự thảo và sự đồng thuận cuối cùng đã được đưa ra trước khi thông qua và xuất bản lần cuối.

Sukumar Verma, Phó Chủ tịch, Bộ phận Công nghiệp & Doanh nghiệp, SACEOS, cho biết: “SACEOS tự hào là đối tác hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore trong việc phát triển Tiêu chí GSTC MICE đầu tiên. Chúng tôi cũng rất vinh dự được trở thành thành viên của Nhóm tư vấn MICE GSTC để giúp định hình tương lai của các sự kiện kinh doanh và MICE bền vững. Với tư cách là hiệp hội thương mại quốc gia đại diện cho ngành MICE của Singapore, chúng tôi rất biết ơn các thành viên vì những đóng góp có giá trị của họ trong việc thúc đẩy sự phát triển của tiêu chí toàn diện này. Các tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và khả thi cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc quản lý sự kiện bền vững cho các Nhà tổ chức và Địa điểm tổ chức sự kiện. Tiêu chí GSTC MICE sẽ là công cụ thúc đẩy các hoạt động bền vững trong toàn bộ lĩnh vực MICE cả ở địa phương và toàn cầu.”

GSTC sẽ triển khai ‘Chương trình áp dụng sớm’ cho Tiêu chí MICE. Chương trình này sẽ kéo dài hai năm, mang đến cho các doanh nghiệp trong ngành cơ hội áp dụng Tiêu chí vào thực tế và hình thành mạng lưới chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Tiêu chí GSTC & SDG

Có mối quan hệ chặt chẽ giữa Tiêu chí GSTC và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs). Bằng cách đạt được Tiêu chí GSTC, các tổ chức đang giúp đáp ứng SDG của Liên hợp quốc. Các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội đều được giải quyết theo Tiêu chí GSTC. Các điểm đến và tổ chức muốn đóng góp cho SDG sẽ thấy rằng Tiêu chí GSTC cung cấp các công cụ hiệu quả để giúp họ vượt qua thử thách. Hướng dẫn thêm về các tiêu chí có thể được tìm thấy trong các chỉ số và định nghĩa hỗ trợ được nêu trong ấn phẩm.

Theo: traveldailymedia.

Bài viết liên quan