Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) công bố tiêu chí MICE mới

Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) đã thông báo rằng Tiêu chí GSTC MICE đã được công bố và cung cấp cho công chúng với mục đích sử dụng phi thương mại.

Được phát triển cho các địa điểm, công ty tổ chức sự kiện cũng như sự kiện và triển lãm, Tiêu chí GSTC MICE, được sản xuất với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các hoạt động bền vững nhằm đáp ứng sự tập trung ngày càng tăng vào tính bền vững.

Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) công bố tiêu chí MICE mới
Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) công bố tiêu chí MICE mới

Tiêu chí GSTC đóng vai trò là tiêu chuẩn toàn cầu về tính bền vững trong lữ hành và du lịch.

Các tiêu chí được sử dụng cho mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức, hoạch định chính sách cho các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ, đo lường và đánh giá và làm cơ sở để cấp chứng nhận.

Chúng là kết quả của nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển ngôn ngữ chung về tính bền vững trong du lịch và được sắp xếp theo bốn trụ cột: (A) Quản lý bền vững; (B) Tác động kinh tế xã hội; (C) Tác động về văn hóa; (D) Tác động môi trường.

Tiêu chí GSTC MICE là bộ Tiêu chí GSTC thứ ba, bên cạnh Tiêu chí Ngành GSTC (dành cho Khách sạn và Nhà điều hành tour) và Tiêu chí Điểm đến GSTC.

Một tuyên bố cho biết Tiêu chí thu hút GSTC hiện đang được phát triển.

Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) công bố tiêu chí MICE mới

Tiêu chí MICE GSTC

Tiêu chí GSTC MICE nhằm mục đích đóng vai trò là tiêu chuẩn bền vững toàn cầu cho các doanh nghiệp Hội nghị, Khuyến khích, Hội nghị và Triển lãm (MICE) và cung cấp hiểu biết chung về các hoạt động bền vững trong ngành MICE trên toàn thế giới.

Với sự tăng trưởng ổn định của ngành MICE cùng với nhu cầu ngày càng tăng về du lịch bền vững, bắt buộc phải thiết lập các hướng dẫn chung quy định các hoạt động bền vững cần được các phân ngành khác nhau trong ngành MICE tuân thủ.

Đây là tiêu chí tối thiểu mà bất kỳ doanh nghiệp MICE nào cũng mong muốn đạt được.

“Sau một năm làm việc và nỗ lực tận tâm, chúng tôi công bố chính thức ban hành Tiêu chí GSTC MICE dành cho Địa điểm, Đơn vị tổ chức sự kiện cũng như Sự kiện & Triển lãm. Chúng tôi cảm ơn Tổng cục Du lịch Singapore (STB), cơ quan đóng góp chính cho sự phát triển của tổ chức. Hãy cùng nhau nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy đáng kể hành trình hướng tới sự bền vững của ngành MICE,” Randy Durband, Giám đốc điều hành của GSTC cho biết.

Yap Chin Siang, Phó Giám đốc điều hành, Tổng cục Du lịch Singapore cho biết: “Sự hợp tác của chúng tôi với GSTC và Hiệp hội các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo – Tri Ân khách hàng, đối tác Singapore (SACEOS), để phát triển Tiêu chí GSTC MICE nhấn mạnh cam kết không ngừng của Singapore đối với du lịch bền vững và củng cố vị thế của chúng tôi là điểm đến MICE hàng đầu.

Tiêu chí MICE thể hiện một cột mốc quan trọng trên hành trình này, trao quyền cho các doanh nghiệp trong ngành các công cụ liên quan để đóng góp và phát triển trong bối cảnh du lịch bền vững. Tôi đặc biệt kêu gọi tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái MICE tuân thủ các tiêu chí và đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng một tương lai xanh hơn cho du lịch toàn cầu.”

Tiêu chí GSTC MICE sẽ:

● Giúp xác định tính bền vững một cách toàn diện
● Nâng cao nhận thức về phạm vi và bản chất của tính bền vững
● Làm cơ sở cho việc chứng nhận tính bền vững
● Cung cấp cho cả khu vực công và tư nhân một điểm khởi đầu bằng cách cung cấp các hướng dẫn cơ bản để các doanh nghiệp MICE trở nên bền vững hơn, bao gồm hướng dẫn xác định các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bền vững hơn
● Giúp người tiêu dùng xác định doanh nghiệp MICE bền vững
● Đóng vai trò là mẫu số chung để ghi nhận các doanh nghiệp MICE bền vững, giúp doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp và đối tác bền vững
● Đóng vai trò là hướng dẫn cơ bản cho giáo dục và đào tạo về thực hành MICE bền vững
● Thể hiện khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng cho người khác hành động

Theo: travelandtourworld.

Bài viết liên quan