Lĩnh vực MICE nên bắt đầu từ đâu khi tiếp cận các mục tiêu bền vững

Lĩnh vực MICE nên bắt đầu từ đâu khi tiếp cận các mục tiêu bền vững: Tại IBTM, C&IT đã nói chuyện với Trợ lý Giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Singapore, Juliana Kua, về cách thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững trong ngành Tour hội nghị khách hàng MICE.

Lĩnh vực MICE nên bắt đầu từ đâu khi tiếp cận các mục tiêu bền vững

1. Ngành Tour hội nghị khách hàng MICE cụ thể nên làm gì để đạt được tiến bộ bền vững?

Với tính bền vững là mối quan tâm hàng đầu của nhiều khách du lịch, chúng tôi cần liên tục kết hợp tầm nhìn bền vững vào các dịch vụ du lịch của mình, để đạt được tầm nhìn trở thành Thành phố trong tự nhiên, nơi có những trải nghiệm lớn với dấu chân nhỏ. Đặc biệt, khách doanh nhân & khách Tour hội nghị khách hàng MICE ngày càng thận trọng với dấu chân môi trường của họ và Singapore phải đảm bảo rằng chúng tôi có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sự kiện bền vững.

Lĩnh vực MICE nên bắt đầu từ đâu khi tiếp cận các mục tiêu bền vững
Lĩnh vực MICE nên bắt đầu từ đâu khi tiếp cận các mục tiêu bền vững

Có một trường hợp kinh doanh mạnh mẽ để ngành Tour hội nghị khách hàng MICE khai thác tính bền vững như một động lực tăng trưởng. Ví dụ: đầu tư vào các giải pháp bền vững như quản lý chất thải thực phẩm tại các sự kiện không chỉ nâng cao trải nghiệm của đại biểu mà còn củng cố sức hấp dẫn của chúng tôi đối với các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng và khách du lịch có ý thức về môi trường, mang lại lợi nhuận về lâu dài. Cuối cùng, các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng cần suy nghĩ xem tính bền vững có ý nghĩa như thế nào đối với họ và cách nó phù hợp với các quy trình và mô hình kinh doanh của họ.

Chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều loại chất thải mà ngành Tour hội nghị khách hàng MICE cần phải giải quyết, bao gồm cả gian hàng, chất thải thực phẩm cho đến chất thải chung. Ngành Tour hội nghị khách hàng MICE sẽ đồng thời hướng tới việc giảm thiểu các vật liệu sử dụng một lần, cải thiện quy trình và thí điểm các sáng kiến mới phù hợp với hướng dẫn 3R của Cơ quan Môi trường Quốc gia. Ngoài ra, thông qua việc hình thành liên minh bền vững Tour hội nghị khách hàng MICE toàn cầu, chúng tôi sẽ có thể khai thác chuyên môn của ngành để thực hiện các kế hoạch giảm thiểu chất thải và giảm thiểu một cách hiệu quả.

2. Bạn có tin rằng thiếu trách nhiệm khi nói đến tính bền vững trong lĩnh vực MICE không? Có phải vì thế mà thời gian gần đây khó thực hiện các chỉ tiêu cụ thể?

Với các hướng dẫn mạnh mẽ và rõ ràng tập trung vào tính toàn vẹn của môi trường, Lộ trình phát triển bền vững của MICE sẽ đặt nền tảng cho hành động trung thực và có trách nhiệm của các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng. Mặc dù Tổng cục Du lịch Singapore và SACEOS sẽ tiếp tục khuyến khích các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng tuân thủ lộ trình và được chứng nhận thông qua các sáng kiến hợp tác và giáo dục, nhưng cuối cùng, Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng có áp dụng các thực hành bền vững và nâng cao năng lực bền vững của mình hay không.

Singapore đặt ra các mục tiêu khí hậu khả thi, không chỉ là những mục tiêu đầy tham vọng. Chúng tôi có các kế hoạch cụ thể để đạt được các mục tiêu trong Lộ trình phát triển bền vững MICE của mình. Để bảo vệ chống lại rủi ro tẩy rửa xanh, bộ tiêu chuẩn bền vững MICE và phương pháp đo lường được phát triển như một phần của lộ trình sẽ được áp dụng thống nhất trong toàn ngành, để đảm bảo các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng được đánh giá một cách nhất quán. Làm việc trong một khuôn khổ như lộ trình bền vững của MICE sẽ thúc đẩy việc tẩy rửa xanh được giải quyết, từ đó giúp tăng trách nhiệm giải trình.

3. Đối với các quốc gia không biết bắt đầu từ đâu khi thực thi các mục tiêu bền vững, bạn sẽ đưa ra lời khuyên và lời khuyên nào?

Đối với Singapore, hành trình phát triển bền vững sẽ tiếp tục là cuộc trò chuyện hai chiều giữa Chính phủ và ngành, để hiểu những thách thức và điều chỉnh các lĩnh vực trọng tâm chính. Chúng ta cũng cần tính đến các đặc điểm khác biệt của các ngành du lịch khác nhau, có thể ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình phát triển bền vững của họ. Điều này sẽ đảm bảo rằng các KPI có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các ngành cụ thể và được theo dõi ở các mốc quan trọng phù hợp với các nỗ lực quốc gia, trong trường hợp của Singapore, đó là Kế hoạch Xanh Singapore 2030.

Tính bền vững là điều đúng đắn mà bất kỳ Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng nào cũng nên làm và nó bắt đầu bằng sự thay đổi trong tư duy. Các sáng kiến bền vững có thể có nghĩa là các quy trình hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên và chi phí thấp hơn trong thời gian dài. Các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng cần suy nghĩ xem tính bền vững có ý nghĩa kinh doanh như thế nào đối với họ và cách nó phù hợp với các quy trình và mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ: đầu tư vào các giải pháp bền vững, chẳng hạn như quản lý chất thải thực phẩm và hệ thống quản lý tòa nhà bền vững cũng mang lại lợi nhuận cho Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng về lâu dài.

Theo: cit-world

Bài viết liên quan
preloader