Osaka và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngành MICE

Osaka và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngành MICE: Cục Du lịch & Hội nghị Osaka (OCTB, Chủ tịch: Hiroshi Mizohata) và Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan (TCEB) vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cho ngành Tour hội nghị khách hàng MICE, biểu thị sự hợp tác và hợp tác được tăng cường giữa hai bên trong việc hồi sinh ngành sự kiện kinh doanh.

Osaka và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngành MICE
Osaka và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngành MICE

Bằng việc ký Biên bản ghi nhớ, OCTB và TCEB đánh dấu một chương mới trong việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Thái Lan và tạo ra một con đường mới để đạt được các mục tiêu chung của họ.

Osaka và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngành MICE

Sự hợp tác giữa OCTB và TCEB sẽ liên quan đến việc trao đổi các phái đoàn để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực Tour hội nghị khách hàng MICE và các sự kiện kinh doanh, đồng thời sẽ thúc đẩy
hỗ trợ lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy và thu hút tất cả các loại sự kiện kinh doanh.

Khi ký kết Biên bản ghi nhớ, hai bên tăng cường hợp tác với 4 biện pháp sau:

1) Khuyến khích các sự kiện Tour hội nghị khách hàng MICE của hai bên thiết lập kết nối kinh doanh với nhau, cũng như khuyến khích tham gia các triển lãm thương mại, hội họp, du lịch khuyến khích, hội nghị và triển lãm do một hoặc cả hai bên tổ chức, ví dụ: JATA, IT&CM Asia, v.v. .

2) Trao đổi thông tin liên quan đến thị trường sự kiện kinh doanh và phát triển sản phẩm, bao gồm nghiên cứu và phát triển thị trường.

3) Cơ hội đồng tổ chức cho các cơ quan và phương tiện truyền thông nước ngoài để giới thiệu tiềm năng các sự kiện kinh doanh tương ứng của Osaka và Bangkok

4) Phối hợp tổ chức các cuộc họp thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến Tour hội nghị khách hàng MICE của hai nước

Trong Biên bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác để phát triển đào tạo ngành Tour hội nghị khách hàng MICE và bồi dưỡng nhân tài, bao gồm các nội dung sau:

– Trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo Tour hội nghị khách hàng MICE tương ứng của hai bên
-Trao đổi thông tin về các khóa, giáo trình, chương trình đào tạo Tour hội nghị khách hàng MICE
-Hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo Tour hội nghị khách hàng MICE của nhau
-Được hưởng các đặc quyền khi tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do từng phòng tổ chức

Theo:travelandtourworld.

Bài viết liên quan
preloader