Singapore khởi động lộ trình trở thành điểm đến MICE bền vững hàng đầu APAC vào năm 2030

Singapore khởi động lộ trình trở thành điểm đến MICE bền vững hàng đầu APAC vào năm 2030. Lộ trình MICE bền vững, do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Hiệp hội các nhà tổ chức và cung cấp Hội nghị & Triển lãm Singapore (SACEOS) đưa ra vào ngày 1 tháng 12, đưa ra các mục tiêu và chiến lược rõ ràng để nâng cao các tiêu chuẩn bền vững trong ngành Tour hội nghị khách hàng MICE của Singapore trong vài năm tới.

Singapore khởi động lộ trình trở thành điểm đến MICE bền vững hàng đầu APAC vào năm 2030
Singapore khởi động lộ trình trở thành điểm đến MICE bền vững hàng đầu APAC vào năm 2030

Lộ trình phát triển bền vững MICE là sáng kiến thứ hai như vậy, sau khi ra mắt Lộ trình phát triển bền vững khách sạn vào đầu năm nay.

Singapore khởi động lộ trình trở thành điểm đến MICE bền vững hàng đầu APAC vào năm 2030

Các lộ trình được hướng dẫn bởi Kế hoạch Xanh Singapore 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Lộ trình MICE bền vững liệt kê ba mục tiêu cụ thể để định vị Singapore là một trong những điểm đến MICE bền vững nhất ở Châu Á Thái Bình Dương:

1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn bền vững đến năm 2023 mà ngành có thể dễ dàng áp dụng và đặt mục tiêu được quốc tế công nhận vào năm 2024

2. Để tất cả sáu địa điểm Tour hội nghị khách hàng MICE được xây dựng có mục đích và 80% thành viên SACEOS đạt được chứng nhận bền vững được quốc tế hoặc quốc gia công nhận – hoặc cả hai – vào năm 2025

3. Đối với ngành Tour hội nghị khách hàng MICE Singapore bắt đầu theo dõi chất thải và lượng khí thải carbon vào năm 2023, để giảm chất thải phù hợp với Kế hoạch xanh của Singapore vào năm 2030 và đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 phù hợp với mục tiêu quốc gia về mức không ròng.

Để đạt được các mục tiêu này, STB và SACEOS đã thành lập Ủy ban Bền vững Tour hội nghị khách hàng MICE (MSComm)] vào tháng 8 năm 2022 để nâng cao nhận thức về các nỗ lực bền vững và các phương pháp hay nhất.

Cam kết về tính bền vững xuất phát từ sự phục hồi Tour hội nghị khách hàng MICE mạnh mẽ sau khi Singapore mở cửa lại biên giới vào tháng 4 năm nay và nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyến công tác bền vững.

Tiến sĩ Edward Koh, giám đốc điều hành, hội nghị, hội họp và du lịch khuyến khích, Ban Du lịch và Hội đồng Singapore và đồng chủ tịch Ủy ban Bền vững MICE cho biết: “Các đại biểu sự kiện và khách du lịch của công ty ngày càng quan tâm đến môi trường, khiến các nhà tổ chức sự kiện chuyển sang các điểm đến ưu tiên tính bền vững. Điều cấp thiết là ngành Tour hội nghị khách hàng MICE của Singapore phải phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đi công tác có trách nhiệm. Lộ trình phát triển bền vững MICE đưa ra định hướng và mục tiêu rõ ràng để kích hoạt quá trình chuyển đổi này, cuối cùng sẽ góp phần vào các mục tiêu bền vững quốc gia của chúng tôi.”

Lộ trình đưa ra ba chiến lược lớn để hướng dẫn ngành MICE:

Nâng cao tiêu chuẩn bền vững và phấn đấu hướng tới chứng nhận bền vững được quốc tế công nhận, bằng cách:

1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn bền vững MICE được công nhận trên toàn quốc về chất thải và carbon vào năm 2023
2. Tạo ra một bộ phương pháp đo lường nhất quán tập trung vào chất thải và carbon
3. Khuyến khích ngành đạt được các chứng chỉ được quốc tế hoặc địa phương công nhận về tính bền vững hoặc cả hai. Chúng bao gồm ISO 20121: Chứng nhận hệ thống quản lý sự kiện bền vững, Chứng nhận bền vững MICE (MSC) và Chương trình chứng nhận Green Mark
4. Hỗ trợ các Công ty tổ chức Tour du lịch MICE-kết hợp Hội nghị, Hội thảo khách hàng với các khoản tài trợ STB như Quỹ Cải thiện Kinh doanh (BIF) và Đào tạo Chuyên gia Ngành Du lịch (TIP-iT) để áp dụng các sáng kiến bền vững giúp cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh.

Xác định, thử nghiệm và áp dụng các giải pháp bền vững sáng tạo và có thể mở rộng, bằng cách:

1. Xác định các điểm yếu cản trở việc áp dụng tính bền vững và hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ đổi mới để giải quyết các thách thức và đồng phát triển các thí điểm trong ngành. STB sẽ hỗ trợ một nhóm các công ty khởi nghiệp tập trung vào các giải pháp bền vững Tour hội nghị khách hàng MICE thông qua Chương trình Tăng tốc Du lịch Singapore

2. Tận dụng chuyên môn của liên minh bền vững Tour hội nghị khách hàng MICE toàn cầu để giảm chất thải và lượng khí thải carbon của các cuộc triển lãm, cũng như lập kế hoạch sự kiện bền vững.

3. Tham gia Sáng kiến Điều tiết Nền kinh tế Xanh (GERI), một nền tảng dành cho các cơ quan quản lý hỗ trợ thử nghiệm các ý tưởng mới và phát triển các trải nghiệm sáng tạo và bền vững góp phần vào nền kinh tế xanh của Singapore mà STB là đối tác.

Nâng cao nhận thức về các giải pháp bền vững và các phương pháp hay nhất trong ngành, bằng cách:

1. Thực hiện đào tạo bền vững nửa năm một lần cho ngành MICE, đồng thời biên soạn các lựa chọn đào tạo bền vững khác để giúp ngành MICE đăng ký dễ dàng hơn

2. Rút ra từ các nguồn lãnh đạo tư duy, chẳng hạn như Sách trắng của STB và American Express Global Business Travel (Amex GBT) về các xu hướng chính của các cuộc họp và sự kiện xanh, và Bộ công cụ bền vững ‘Đã đến lúc’ của STB và Hiệp hội quản lý hội nghị chuyên nghiệp (PCMA), phác thảo các mẹo và mẫu để lập kế hoạch sự kiện

3. Tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng, chẳng hạn như Chương trình Chứng chỉ Chuyên gia Sự kiện Bền vững (SEPC) của Hội đồng Công nghiệp Sự kiện (EIC), để hiểu giá trị kinh doanh của tính bền vững

4. Trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất với các điểm đến MICE hàng đầu khác đã tham gia Chỉ số bền vững điểm đến toàn cầu (GDS-I), chỉ số đo lường hoạt động xã hội và môi trường của một điểm đến

5. Khuyến khích các doanh nghiệp kết hợp các trải nghiệm giải trí bền vững trong hành trình của nhóm Tour hội nghị khách hàng MICE thông qua chương trình Incentives & Rewards (INSPIRE) Toàn cầu 2.0 của STB và làm việc với các đối tác du lịch của STB thông qua Chương trình Lợi thế MICE Singapore (SMAP) để khuyến khích Tour hội nghị khách hàng MICE bền vững.

Lộ trình MICE bền vững đã được đưa ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands, địa điểm Tour hội nghị khách hàng MICE trung tính carbon đầu tiên ở Singapore.

Theo:exhibitionworld

Bài viết liên quan